Förenklad fastighetstaxering 2022

Under hösten 2021 genomgår hyreshusfastigheter och ägarlägenheter så kallad förenklad fastighetstaxering, vilket innebär att fastigheterna från den 1 januari 2022 kommer att erhålla nya taxeringsvärden. Fastighetsdeklarationerna skickas ut under september och ska, om inget anstånd erhålls, vara inlämnade till Skatteverket senast den 1 november 2021.

Sedan den allmänna fastighetstaxeringen 2019 har vi sett en fortsatt positiv värdeutveckling på fastighetsmarknaden. Eftersom taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av en fastighets marknadsvärde kan vi sannolikt förvänta oss att denna effekt även kommer att avspeglas på fastigheternas taxeringsvärden. Den förenklade fastighetstaxeringen 2022 kommer att innebära stora utmaningar för fastighetsägare framförallt med hänsyn till att hyran för år 2020 kommer att utgöra referenshyra vid taxeringen, vilket medför att man som fastighetsägare måste ta ställning till hur pandemin har påverkat den marknadsmässiga årshyran.

För att säkerställa att man som fastighetsägare inte får ett för högt taxeringsvärde på sina fastigheter, och därmed betalar en för hög fastighetsavgift/fastighetsskatt, är det viktigt att göra ett grundligt arbete vid upprättandet av fastighetsdeklarationerna. Att särskilt tänka på i deklarationsarbetet är följande:

  • Är de förtryckta uppgifterna korrekta?
  • Är den faktiskt utgående hyran marknadsmässig (för lokaler) eller finns det omständigheter som medför att den ska beräknas på annat sätt?
  • Har något hänt på fastigheten sedan den förra taxeringen och hur påverkar detta taxeringsvärdet?
  • Finns det förhållanden på fastigheten som inte är normala för området och som påverkar marknadsvärdet?

Erfarenhetsmässigt medför ett aktivt arbete med fastighetstaxeringsfrågor inbesparingar av fastighetsavgift/fastighetsskatt. Vi rekommenderar därav att man som fastighetsägare redan nu går igenom sitt fastighetsbestånd och ser till att alla uppgifter finns på plats inför höstens taxering.  

Den förenklade fastighetsdeklarationen ska vara inne senast den 1 november 2021 och vårt Real Estate-team är redo – är du? Välkommen att kontakta oss om du vill ha assistans med deklarationen, eller diskutera generellt om hur man kan arbeta med fastighetstaxeringen i just ditt företag.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34