April 2021

 • Nya regler för fåmansbolag och ägarstiftelser

  Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de så kallade 3:12-reglerna, de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag. Syftet är att förtydliga rättsläget och förhindra kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

 • Rapporteringsskyldighet för digitala plattformar (DAC7)

  I slutet av mars antog EU-rådet nya regler för att förbättra det administrativa samarbetet i fråga om beskattning och för att möta de utmaningar som den ständigt ökande digitaliseringen av ekonomin medför. De nya reglerna innebär att digitala plattformsoperatörer måste rapportera inkomster som säljare på deras plattformar genererar från och med den 1 januari 2023.

 • The calculation of the total accumulative temporary work permit period

  In a new legal position, the Swedish Migration Agency has revised its interpretation on the calculation of the total permit period for work permits. This new interpretation states that all work permit periods over the past seven years must be considered in any new work permit application. The Swedish Migration Agency also clarifies when a fresh new seven-year period can be considered.

 • Beräkning av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd

  Migrationsverket har i ett nytt rättsligt ställningstagande förtydligat beräkningen av sammanlagd tillståndstid för arbetstillstånd. Av det nya ställningstagandet framgår att all tillståndstid för arbetstillstånd de senaste sju åren ska beräknas och beaktas vid en kommande ansökan om arbetstillstånd. Vidare förtydligar Migrationsverket när en ny sjuårsperiod kan anses ha påbörjats.