Dubbelbeskattningsavtalen med Portugal och Grekland sägs upp

Regeringen har meddelat att Sveriges dubbelbeskattningsavtal med Portugal respektive Grekland kommer att sägas upp med verkan från och med beskattningsår 2022. Bakgrunden är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att svenskar som flyttar dit betalar låg eller ingen skatt alls på vissa svenska inkomster, och avtalen förhindrar Sverige från att beskatta inkomsterna enligt svenska regler.

Den principiella svenska inställningen är att pension som tjänats in i Sverige ska beskattas när den betalas ut, eftersom pensionsavsättningarna har varit avdragsgilla. Portugals och Greklands riktade skatteregler innebär dock i praktiken att den som flyttar dit har möjlighet att helt undvika skatt eller ta ut vissa inkomster till väldigt låg beskattning. I Portugal går det att ta ut privata tjänstepensioner från Sverige helt skattefritt, och i Grekland är skatten för nyinflyttade numera endast sju procent på inkomster som härrör från andra länder.

Dessa regler fanns inte varken i Grekland eller Portugal när skatteavtalen ingicks, men avtalen har förhindrat Sverige från att beskatta vissa av inkomsterna enligt svenska regler. 2017 inledde Sverige diskussioner med Portugals regering om att göra ändringar i avtalet för att komma tillrätta med detta, och 2019 undertecknades ett ändringsprotokoll, men Portugal har inte implementerat protokollet eller indikerat att så kommer att ske i närtid. När det gäller Grekland så pågår diskussioner med den grekiska regeringen kring att inleda förhandlingar om ett helt nytt avtal.

Förslaget är alltså enligt regeringens pressmeddelande att skatteavtalen ska upphöra att gälla 31 december i år, så att de inte längre kommer att tillämpas från och med beskattningsåret 2022. För tidigare beskattningsår kommer avtalen vara fortsatt tillämpliga.

Maria Sommert

Läs våra tidigare artiklar:
Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla (2020-04-07)
Nytt skatteavtal med Portugal – flyttskam? (2019-10-18)
Nytt skatteavtal med Portugal? (2019-05-17)
Skattesmitare och flytt till Portugal? (2018-09-27)

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30