Åter möjligt att ansöka om omställnings- och omsättningsstöd

Sedan några dagar tillbaka går det återigen att ansöka dels om omställningsstöd och dels om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare – nu för perioden augusti 2020-februari 2021. Utöver detta har man också aviserat två månaders ytterligare förlängning av de båda stöden, samt att ett motsvarande stöd för handelsbolag och kommanditbolag kommer införas för perioden mars 2020-april 2021.

Det har redan varit många turer med omställningsstödet och omsättningsstöden och än är det inte över, men efter en del olika bud är det nu klart vad som gäller för perioden augusti 2020-februari 2021 och ansökningsprocesserna har öppnat.

Omställningsstöd

Omställningsstöd för augusti 2020-februari 2021 kan beviljas till företag som tappat viss procent i omsättning så gott som uteslutande på grund av pandemin. De grundläggande förutsättningarna är i stort sett samma som tidigare, och precis som innan råder utdelningsförbud för både stödmottagaren och dess moderbolag. Koncernbidrag påverkar dock fortfarande inte rätten till stöd.

På grund av EU:s regelverk gäller däremot nu ett nytt – i de flesta fall förmånligare – sätt att räkna ut hur stort stödet blir. Stöd ges nu med ett belopp som motsvarar en viss procent av de så kallade icke-täckta fasta kostnaderna för stödperioden. Icke-täckta fasta kostnader är företagets fasta kostnader enligt samma definition som tidigare, minus det så kallade täckningsbidraget.

Täckningsbidraget är periodens nettoomsättning minskad med:

  • periodens lönekostnader
  • periodens kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader, och
  • periodens inköp av råvaror och förnödenheter

med justering för periodens förändring av lager av råvaror och förnödenheter, produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor samt pågående arbete för annans räkning.

Omsättningen i stödperioden ska jämföras med motsvarande period under 2019, och detta gäller även avseende stödperioden januari-februari 2021, på grund av hur EU:s regelverk är utformat. Har man inte haft någon omsättning under den motsvarande perioden 2019 är det således inte möjligt att få stöd.

Ansökningsprocessen är nu öppen till den 30 april via Skatteverkets hemsida. Maximalt stöd för hela perioden augusti 2020-februari 2021 är 97 miljoner kronor per koncern, och ifall reglerna förlängs till att även omfatta mars-april så som föreslagits kommer också de perioderna att inkluderas i detta maxbelopp.

Av tabellen nedan framgår hur stödperioderna är fördelade, hur stort omsättningstappet i stödperioderna behöver vara för rätt till stöd och hur stort stödet i sådana fall är. Detta kan nämligen vara olika beroende på stödperiod och typ av företag, där definitionen av små företag är företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Av tabellen framgår också tidigare regler och vad som föreslagits gälla för de eventuella kommande stödperioderna mars respektive april 2021. (Klicka på bilden för bättre upplösning.)Uppdatering 2021-03-11: Regeringen har nu beslutat om en förstärkning av omställningsstödet för juni-juli 2020 i efterhand och ansökningsprocessen kommer att öppna på nytt. Läs mer i vår artikel Flera stödåtgärder förstärks och förlängs.

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare har varit en eftersläntare, som infördes först i höstas för perioden mars-juli 2020, där ansökningstiden avslutades den sista januari i år. Nu är dock reglerna för augusti 2020-februari 2021 på plats även för detta stöd, som kan sökas via Boverkets hemsida fram till den 30 april.

Även vad gäller omsättningsstödet har regeringen annonserat att en förlängning är på gång så att det också kommer att omfatta mars-april 2021. I samband med detta kommer det vidare att införas en möjlighet för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser och de som har varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden att ta del av det förlängda omsättningsstödet.

Omsättningsstödet påminner om omställningsstödet och förutsätter också att företaget haft visst omsättningstapp jämfört med motsvarande perioder under 2019. Till skillnad från omställningsstödet beräknas dock storleken på stödet som en procent av omsättningstappet.

Av tabellen nedan framgår hur stödperioderna är fördelade, hur stor omsättning man behöver ha haft föregående år och hur stort omsättningstappet i stödperioderna behöver vara för rätt till stöd, samt hur stort stödet i sådana fall är. Av tabellen framgår också tidigare regler och vad som föreslagits gälla för de eventuella kommande stödperioderna mars respektive april 2021. (Klicka på bilden för bättre upplösning.)Omsättningsstöd för handelsbolag och kommanditbolag

Slutligen har regeringen meddelat att man inom kort kommer att införa ett stöd till handelsbolag och kommanditbolag med minst en fysisk person som delägare, motsvarande omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Det kommer i första hand att avse perioden mars 2020-februari 2021, men även detta stöd kommer att förlängas så att det senare också kommer att omfatta mars-april 2021.

Hör av dig till oss ifall du har frågor eller behöver hjälp med dina beräkningar eller ansökningar!

Lina Persson

Läs även våra tidigare artiklar:
Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras (201130)
Förlängning av kortidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden (201109)
Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (201003)
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (200907)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (200604)
Förslag om omställningsstöd på remiss (200526)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01