Särskild fastighetstaxering 2021

Under 2021 är det dags för särskild fastighetstaxering för fastighetstyperna lantbruk, hyreshus, ägarlägenhet, industri, täktmark, elproduktionsenhet och specialenhet. Småhus genomgår under 2021 en allmän fastighetstaxering, varför de inte omfattas av den särskilda fastighetstaxeringen. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 8 mars 2021. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i slutet av januari.

Fastigheter deklareras vart tredje eller vart sjätte år (beroende på fastighetstyp) i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan genomförs särskild fastighetstaxering. Vid särskild fastighetstaxering behöver en deklaration dock endast lämnas för fastigheter där det föreligger en nytaxeringsgrund (när det har skett någon form av väsentlig förändring). Exempel på nytaxeringsgrund är:

  • Ny- eller tillbyggnation (eller genomgripande ombyggnation)
  • Rivning av byggnad eller erhållet rivningslov
  • Arealförändring
  • Ändrad användning eller byggnadstyp
  • Nybildad fastighet
  • Ändrade skatte- och avgiftsförhållanden

Erhåller du som fastighetsägare ingen deklaration går det att kontakta Skatteverket och begära ut en – alla fastighetsägare får inte automatiskt en deklarationsblankett även om nytaxeringsgrund föreligger.

Den särskilda fastighetsdeklarationen ska vara inne senast den 8 mars 2021 och vårt Real Estate-team är redo – är du? Välkommen att kontakta oss om du vill ha assistans med deklarationen, eller diskutera generellt om hur man kan arbeta med fastighetstaxeringen och därmed fastighetsskatten i just ditt företag.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34