Skattenätet
  • Nyheter
  • Brexit och den fortsatta tillämpningen av socialförsäkringsreglerna i utträdesavtalet

Brexit och den fortsatta tillämpningen av socialförsäkringsreglerna i utträdesavtalet

Storbritannien och Nordirland lämnade EU den 1 februari 2020, men enligt reglerna i utträdesavtalet har rättigheterna kring socialförsäkring enligt gällande EU-regler varit oförändrade för brittiska medborgare under en övergångsperiod som upphör den 31 december 2020. Denna dag närmar sig med stormsteg, och många har undrat vad som kommer att hända därefter. Vi kan nu meddela att Försäkringskassan äntligen gjort några förtydliganden i detta avseende.

Igår fattade Försäkringskassan formellt beslut om tillämpningen av utträdesavtalet efter den 31 december 2020. Följande information har förtydligats:

  • Försäkringskassan kommer att tillämpa utträdesavtalet, inklusive artikel 30-34 om samordning av de sociala trygghetssystemen, från och med den 1 januari 2021.
  • EU-förordningen EG nr 883/04 om samordning av de sociala trygghetssystemen kommer vara tillämplig på personer som omfattas av artikel 30 i utträdesavtalet. Detta innebär att om en person befunnit sig i en gränsöverskridande situation mellan Storbritannien/Nordirland och ett EU-land innan övergångsperiodens slut, och så länge denna ”länk” är obruten, kommer personen att omfattas av utträdesavtalets skyddsregler även efter övergångsperiodens utgång. Detta skydd är livslångt, förutsatt att länken är obruten.
  • Ett A1-intyg som utfärdats före övergångsperiodens slut kommer vara fortsatt giltigt under hela intygsperioden, dvs. även efter den 31 december 2020. Det är således inte nödvändigt att ansöka om ett nytt intyg i en sådan situation. (Ett A1-intyg är ett dokument som verifierar i vilket land innehavaren av intyget är socialförsäkrad.)
  • Svensk lagstiftning kommer att vara tillämplig på personer som inte omfattas av utträdesavtalet. Detta är dock inte fallet för Isle of Man och Kanalöarna (dvs. de geografiska områden som inte omfattas av EUF-fördraget). För dessa områden kommer fortsatt den gamla bilaterala socialförsäkringskonventionen mellan Sverige och Storbritannien/Nordirland från 1987-1988 att vara tillämplig.

Varmt välkommen att kontakta oss på EY om du behöver mer information eller har frågor om ovanstående.

Karolina Engström

An English version of this article is available here: Brexit and the continued application of the social security coordination rules in the withdrawal agreement

Du kan också läsa våra tidigare artiklar:

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78