Permitteringsstödets påverkan på det lönebaserade utrymmet

Artikeln är tillfälligt återkallad i avvaktan på en bekräftelse från Skatteverket. Information kommer så snart vi har fått besked.