November 2020

 • Flera coronastöd utökas på nytt och frågan om utdelning och koncernbidrag lagregleras

  Corona håller fortsatt grepp om ekonomin, och förra veckan presenterades en rad nyheter från regeringen för att fortsätta stötta företagen genom krisen. Detaljer om förlängningen av såväl omställningsstödet som omsättningsstödet presenterades, men också förslag på ett nytt omsättningsstöd för handelsbolag och en utökning av möjligheten till anstånd med skatteinbetalningar. Utöver detta skickades även förlängningen av stödet för korttidsarbete på remiss, tillsammans med ett förslag om särskild lagreglering av frågan om utdelning och koncernbidrag.

 • Ingen skyldighet att jämka tidigare fastighetsägares momsavdrag

  EU-domstolen har i ett förhandsavgörande avseende ett svenskt mål än en gång konstaterat att en köpare av en fastighet inte kan bli skyldig att jämka och återbetala moms som tidigare ägare har gjort avdrag för. Därmed är den tidigare Pactor-domen (C-622/11) tillämplig även på svenska förhållanden, där rättighet och skyldighet att jämka övertas av en skattskyldig köpare.

 • Permitteringsstödets påverkan på det lönebaserade utrymmet

  Många företag har fått ta del av coronarelaterade stöd under året, bland annat permitteringsstöd. Nu när årsskiftet närmar sig är det dags att fundera på hur permitteringsstödet påverkar nästa års utdelningsutrymme i fåmansföretag. Det är viktigt att komma ihåg att utdelningar kan göra att företaget kan bli återbetalningsskyldigt för utbetalt stöd. Det tar vi inte upp i denna artikel.

 • The protection of UK citizens in Sweden post Brexit

  On 11 November 2020, the Swedish Parliament (riksdagen) approved the proposal on the provisions supplementing the Withdrawal Agreement between the EU and UK, protecting British citizens and their family members beyond the end of the transition period, 31 December 2020. The provisions include the introduction of a new residence status for British citizens and family members who move to Sweden before the 31 December 2020.

 • Förmånligare regler för kvalificerade personaloptioner

  Regeringen har föreslagit i en promemoria att lättnaden i beskattningen av kvalificerade personaloptioner ska utvidgas. Sammanfattningsvis innebär förslaget att fler företag kan komma att omfattas av reglerna, att den krets som kan förvärva kvalificerade personaloptioner utökas samt att den praktiska hanteringen av kvalificerade personaloptioner underlättas. Nedan belyser vi de föreslagna ändringarna, som är tänkta att träda i kraft den 1 januari 2022.

 • Förlängning av korttidspermitteringarna, omställningsstödet och betalningsanstånden

  Regeringen har idag aviserat att flera av de krisåtgärder som tidigare vidtagits på grund av pandemin kommer att förlängas. De regler det rör sig om är korttidspermitteringarna, det generella omställningsstödet, omsättningsstödet för enskilda näringsidkare, möjligheten till anstånd med vissa skatteinbetalningar samt lättnaderna i a-kassan.

 • Now confirmed: The economic employer concept is coming to Sweden

  As expected, the Swedish parliament today approved the proposal to introduce an economic employer concept in the Swedish tax legislation as from 1 January 2021. This will result in a Swedish tax liability for many short-time workers and business travelers into Sweden. Their foreign employer will need to register with the Swedish Tax Agency in order to handle the monthly tax reporting, with or without the help from a Swedish group entity.