Sista chansen för stiftelser att gå över till förmånligare skattestatus

Fram till årsskiftet finns en särskild möjlighet för vissa stiftelser att retroaktivt och utan uttagsbeskattning få en förmånligare beskattning från och med 2014. Detta gäller vissa stiftelser som bedriver allmännyttig verksamhet inom t.ex. kultur, idrott eller religiös verksamhet. Det är därmed hög tid att se över stiftelsens skattestatus.

För några år sedan utvidgades definitionen av allmännyttiga ändamål, och fler stiftelser fick möjlighet till en mer förmånlig beskattning (även kallat inskränkt skattskyldighet). I samband med lagändringen infördes en särskild möjlighet att byta skattestatus utan uttagsbeskattning, som annars blir aktuellt vid ett sådant byte. Stiftelser som berördes av lagändringen men som har fortsatt att deklarera enligt vanliga skatteregler bör omgående se över om kraven för en övergång till inskränkt skattskyldighet från 2014 och framåt är uppfyllda. Fram till årsskiftet är det nämligen fortfarande möjligt att begära omprövning av 2014 års deklaration. För stiftelser med brutet räkenskapsår är möjligheten öppen även under nästa år.

Inskränkt skattskyldighet

Stiftelser omfattas av särskilda skatteregler, vilket innebär att de kan vara helt eller delvis undantagna från beskattning. Reglerna för att uppnå sådan s.k. inskränkt skattskyldighet är komplexa, men innebär i stort att stiftelsens verksamhet i tillräcklig grad går ut på att främja ett eller flera allmännyttiga ändamål.

Sedan lagändringen 2014 gäller en betydligt bredare definition av allmännyttiga ändamål än tidigare. Några exempel på vad som numera omfattas är idrott,​ kultur, miljövård och politisk eller religiös verksamhet. Utöver de konkreta exempel som listas i lagtexten, anges att även andra likvärdiga verksamheter ska omfattas.

Övergång till inskränkt skattskyldighet

En stiftelse som går från oinskränkt till inskränkt skattskyldig blir uttagsbeskattad. Stiftelsen beskattas då för eventuell vinst som hade uppstått om tillgångarna hade sålts till marknadsvärde. Hur stor skatten blir – om det alls blir någon skatt – beror därmed på om tillgångarna har ökat i värde eller inte.

För att lagändringen inte skulle få negativa effekter för de stiftelser som därigenom uppfyllde kraven för inskränkt skattskyldighet, infördes en särskild övergångsbestämmelse. Den innebär att en stiftelse inte skulle uttagsbeskattas om den vid lagändringen bytte skattestatus  på grund av den nya definitionen av allmännyttiga ändamål.

Kommentar

Stiftelser som hittills har beskattats som oinskränkt skattskyldiga bör inte låta denna möjlighet passera. Vårt team av skattespecialister på allmännyttiga och andra icke vinstdrivande verksamheter bistår gärna med rådgivning kring reglerna. Vi kan hjälpa er att utreda om stiftelsen kvalificerar för inskränkt skattskyldighet och det särskilda undantaget från uttagsbeskattning vid en sådan övergång. Vi kan även assistera med omprövning av tidigare års deklarationer. Ett framgångsrikt byte av skattestatus kan innebära att stiftelsen får tillbaka den inkomstskatt som betalats för 2014 och framåt.

Även stiftelser som inte specifikt berörs av den lagändring som beskrivs här, bör med viss kontinuitet se över sin skattestatus då denna kan förändras även till följd av förändringar i stiftelsens verksamhet. Kontakta oss gärna för vidare diskussion om hur vi kan hjälpa just er stiftelse.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57