Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Då enskilda näringsidkares möjligheter att utnyttja flera av de coronarelaterade stödåtgärder som redan införts har varit begränsade, aviserade regeringen för några veckor sedan att ett särskilt stöd till dessa företagare ska införas. Av den promemoria som nu publicerats med mer detaljer kring förslaget framgår att stödet kommer vara snarlikt det redan befintliga omställningsstödet, men med bland annat skillnaden att det kommer vara oberoende av företagets fasta kostnader.

Vi ska börja med att hålla klargöra begreppen – omställningsstödet är namnet på det redan befintliga stödet baserat på minskad omsättning som visserligen inte teoretiskt exkluderar enskilda näringsidkare men som ändå inte utnyttjats av dessa företagare i särskilt stor utsträckning. En av flera förklaringar till detta kan vara att många enskilda näringsidkare endast har begränsade fasta kostnader. Därför föreslår man alltså nu att införa ett så kallat omsättningsstöd riktat särskilt till enskilda näringsidkare, som kommer vara snarlikt omställningsstödet men med vissa beloppsmässiga variationer. Omsättningsstödet kommer dessutom ges med ett belopp motsvarande en andel av företagets omsättningstapp istället för en andel av företagets fasta kostnader.

Stödet föreslås kunna ges till enskilda näringsidkare som bedriver näringsverksamhet i Sverige och är godkända för F-skatt, och vars nettoomsättning under det närmast föregående räkenskapsåret uppgick till minst 200 000 kr. Stödet kommer uppgå till max 75 procent av omsättningsminskningen, och får inte lämnas om den enskilda näringsidkaren är försatt i konkurs eller har näringsförbud. Stödet utgör näringsbidrag vid inkomstbeskattningen, och ska således tas upp till beskattning.

Precis som med det befintliga omställningsstödet och den föreslagna förlängningen av detsamma, innebär förslaget på omsättningsstöd att stöd kommer kunna lämnas under tre olika stödperioder; mars-april 2020, maj 2020 respektive juni-juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens så kallade referensperiod. Förutsättningarna är bland annat följande:

  • För mars-april krävs att nettoomsättningen understeg 70 procent av nettoomsättningen under referensperioden (dvs. ett omsättningstapp på minst 30 procent), och maximalt stöd uppgår till 48 000 kr.
  • För maj krävs att nettoomsättningen understeg 60 procent av nettoomsättningen under referensperioden (dvs. ett omsättningstapp på minst 40 procent), och maximalt stöd uppgår till 24 000 kr.
  • För juni-juli krävs att nettoomsättningen understeg 50 procent av nettoomsättningen under referensperioden (dvs. ett omsättningstapp på minst 50 procent), och maximalt stöd uppgår till 48 000 kr.

En ytterligare förutsättning för att stöd ska lämnas är att omsättningsminskningen så gott som uteslutande är orsakad av pandemin.

Stödet ska minskas med belopp som mottagits i försäkringsersättning, skadestånd och vissa andra stöd som lämnats med anledning av pandemin – däribland stöd som tagits emot för motsvarande stödperiod enligt reglerna om omställningsstöd.

Förordningen som kommer att utfärdas föreslås träda i kraft den 29 oktober 2020, och ansökan om stöd ska ha skickats in senast den 31 januari 2021. Hör av dig till oss om du vill ha mer information, råd eller assistans!

Exempel

En enskild näringsidkare som har haft en omsättning under perioden mars-april 2020 på 60 000 kr och en omsättning under mars-april 2019 på 100 000 kr uppfyller kravet på omsättningstapp för den aktuella stödperioden, då tappet i omsättning uppgår till 40 procent och kravet för perioden är ett omsättningstapp på mer än 30 procent. Stödet beräknas till 75 procent av omsättningstappet på 40 000 kr, dvs. 30 000 kr. Hela beloppet om 30 000 kr kan betalas ut till den enskilda näringsidkaren, eftersom beloppet ligger under takbeloppet för stödperioden på 48 000 kr, under förutsättning att alla andra förutsättningar är uppfyllda.

Lina Persson

Läs också våra tidigare artiklar:
Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs (2020-09-07)
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Förslag om omställningsstöd på remiss (2020-05-26)

Uppdatering 2020-11-06: Förordningen om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare (SFS 2020:893) har nu beslutats, och träder i kraft den 9 november 2020. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket.

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01