Fastighetstaxering av småhus pågår för fullt

I början av september fick ägare av småhus sina fastighetsdeklarationer inför den allmänna fastighetstaxeringen 2021 i sina brevlådor, antingen digitalt eller fysiskt. Deklarationerna ska vara inlämnade senast den 2 november 2020. Det finns fördelar med att aktivt arbeta med taxeringsvärdet på sitt småhus, då det kan få betydelse i många olika sammanhang.

Småhus deklareras var tredje år varpå ett nytt taxeringsvärde fastställs som ska motsvara 75 procent av fastighetens marknadsvärde. Taxeringsvärdet fastställs utifrån olika värdefaktorer, vilka för småhus bland annat består av storlek, ålder, standard och byggnadskategori. Totalt i Sverige förväntar Skatteverket sig en generell ökning av taxeringsvärdena om ca 17 procent, men förändringen varierar från ett län till ett annat.

Föreligger det så kallade säregna förhållande på fastigheten kan taxeringsvärdet i vissa fall justeras ned. För att justering för säregna förhållanden ska kunna ske krävs det att förhållandet har en påtaglig inverkan på marknadsvärdet och att det inte rör sig om något som är normalt inom värdeområdet. Följande är exempel på säregna förhållanden som kan medföra en justering av taxeringsvärdet för småhus:

  • Förekomst av radon (mätintyg fodras)
  • Byggnadsskador eller eftersatt underhåll
  • Kulturhistoriskt intressanta hus
  • Låg takhöjd (1,9 respektive 2,1 meter)
  • Fördröjd byggnation och avsaknad av trädgårdsanläggningar/väg/gata
  • Buller

I ljuset av den pågående diskussionen om ett avskaffande av taket på fastighetsavgiften och en förändring av fastighetsskatten för småhus kan det finnas fördelar med att aktivt arbeta med taxeringsvärdet även för småhusenheter. Taxeringsvärdet kan även ha betydelse när du ska försäkra ditt hus eller söka bolån hos banken, varför det är viktigt att det korrekt återspeglar fastighetens värde. Är du tveksam kring taxeringsvärdet för din fastighet – tveka inte att höra av dig till oss för vidare diskussion om just din situation!

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34