September 2020

 • Förhandsbesked om kvalificerade personaloptioner fastställt

  Högsta förvaltningsdomstolen har denna vecka fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked som innebär att personaloptionsprogram med teckningsoptioner som bärare kan omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för kvalificerade personaloptioner.

 • Effekter som Covid-19 har på sjukförsäkringen

  På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera hur vårdbehovet inom hälso- och sjukvården inverkar på sjukförsäkringen, samt de sjukskrivnas rätt till ersättning och stöd för att återgå till arbete.

 • Flera coronarelaterade krisåtgärder förlängs

  På grund av pandemins fortsatta skadeverkningar har regeringen nu annonserat att man kommer förlänga såväl det så kallade omställningsstödet som de åtgärder som vidtagits på sjukförsäkringsområdet.

 • Residence permits for commuters

  The Migration Court of Appeal rules that third country national commuters working in Sweden should be granted a work and residence permit extension despite not residing in Sweden.

 • Ändrade regler i fastighetstaxeringslagen

  Regeringen föreslår ändringar i fastighetstaxeringslagen inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruksenheter 2023. Förslaget innefattar även att det ska bli möjligt för Skatteverket att, inom fastighetstaxeringen, fatta omprövningsbeslut genom automatiserad behandling.