Lagrådsremiss om koncernbidragsspärrade underskott och avdrag för negativt räntenetto

Enligt de nya generella reglerna för ränteavdragsbegränsning får ett ej avdragsgillt negativt räntenetto inte kvittas mot underskottsavdrag som är koncernbidragsspärrat, vilket leder till att bolag i vissa fall måste betala skatt trots att de har underskott som inte utnyttjats. Detta har kritiserats hårt och nu har regeringen presenterat en lagrådsremiss till ändrad lagstiftning.

Lagrådsremissen överlämnades från regeringen den 20 augusti och den föreslagna ändrade lagstiftningen överensstämmer i huvudsak med det förslag till ändrad lagstiftning som Finansdepartementet presenterade i en promemoria från den 20 mars. Vi har tidigare skrivit om Finansdepartementets promemoria på Skattenätet (se här). Enligt lagrådsremissen ska den föreslagna lagstiftningen träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2020. Detta innebär tyvärr att den föreslagna lagstiftningen enligt lagrådsremissen (precis som enligt Finansdepartementets promemoria) inte kommer att få någon retroaktiv effekt.

EY:s experter analyserar nu detaljerna i lagrådsremissen och under tiden besvarar vi gärna era frågor.

Kontakt
Filip Christensson
073-086 73 98

Lagrådsremissen hittar du här