Sverige har skjutit upp rapporteringstidpunkterna för rapportering under Lag om rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6 / MDR)

Regeringen har nu bekräftat att rapporteringstidpunkterna för rapportering av gränsöverskridande skattearrangemang skjuts upp tills efter årsskiftet.

Idag den 30 juni 2020 publicerades två nya förordningar där regeringen har utnyttjat den möjlighet för medlemsstaterna att skjuta upp rapporteringstidpunkterna för rapporteringspliktiga skattearrangemang som det nyligen antagna ändringsdirektivet till EU:s informationsutbytesdirektiv (DAC) ger.

De nya tidsfristerna innebär att arrangemang som implementerats under ”övergångsperioden” 25 juni 2018 – 30 juni 2020 ska rapporteras senast den 28 februari 2021. Arrangemang under perioden 1 juli 2020 – 31 december 2020 ska rapporteras senast den 31 januari 2021 och arrangemang som blir rapporteringspliktiga fr.o.m. den 1 januari 2021 ska rapporteras inom 30 dagar.

Sanktionsavgifterna införs den 1 juli vilket innebär att arrangemang efter den 1 juli 2020 som inte rapporteras enligt den nya tidsplanen kan bli föremål för rapporteringsavgift.

Kommentar

Det ser i dagsläget ut som om de flesta medlemsstater skjuter på rapporteringstidpunkterna, precis som Sverige, men som vi tidigare diskuterat är det viktigt att komma ihåg att eftersom arrangemangen är gränsöverskridande så kan rapporteringsplikt uppkomma i ett annat land även om Sverige skjutit upp sina frister. I det sammanhanget bör det uppmärksammas att Finland inför sina regler fullt ut den 1 juli 2020.

Markus Thaler och Kalle Gunnarsson

Läs våra tidigare artiklar:

 

Kontakt
Markus Thaler
070-392 17 09

 

Kontakt
Kalle Gunnarsson
073-302 82 24