Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete

Vägen till de nya reglerna för korttidsarbete har varit snårig och Tillväxtverket har haft en svår uppgift i att tolka dem. En fråga som framförallt har vållat debatt är om företag som lämnar utdelningar eller koncernbidrag diskvalificeras från stödet, och nu har Tillväxtverket gått ut med ny information vad avser detta.

Mer om bakgrunden finns att läsa i länkarna nedan, men kortfattat kan sägas att myndighetens senaste tolkning har varit att utdelningar, koncernbidrag och andra värdeöverföringar under stödperioden eller i nära samband med denna innebär en presumtion för att det inte råder sådana allvarliga ekonomiska svårigheter som medför att stöd för korttidsarbete kan betalas ut.

I ett pressmeddelande från Tillväxtverket idag har man dock lämnat nya besked när det kommer till koncernbidrag. Nu uppges bedömningen vara att koncernbidrag som avser räkenskapsåret 2019 inte bör påverka rätten till stöd, men att arbetsgivare däremot inte bör lämna koncernbidrag avseende det räkenskapsår under vilket företaget får stöd. För senare räkenskapsår än 2019 lämnas ingen mer vägledning än så.

Det finns dock fortfarande anledning att göra en noggrann analys av uttalandet innan beslut om koncernbidrag för 2019 fattas, eftersom Tillväxtverkets motivering främst tycks grunda sig i att det är svårare att ”ångra” ett koncernbidrag än en sedvanlig aktieutdelning.

Detta är troligtvis heller inte det sista vi hör i frågan, och förhoppningen bland många är nog att koncernbidrag ska undantas helt på samma sätt som regeringen annonserat kommer bli aktuellt när det gäller omställningsstödet. Även där saknas dock detaljer i dagsläget och vi återkommer så fort mer information finns att tillgå!

Lina Persson

Läs Tillväxtverkets pressmeddelande:
Koncernbidrag för 2019 inget hinder för korttidsarbete

Läs våra tidigare artiklar:
Nytt om koncernbidrag, rapportering av skattearrangemang m.m. (2020-06-04)
Tillväxtverket uttalar sig om korttidsarbete, utdelningar och semester (2020-05-19)
Utökning av reglerna om korttidsarbete (2020-04-17)
Nya regler om korttidsarbete (2020-03-17)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01