EU föreslår att rapportering av skattearrangemang skjuts upp

Under fredagen den 8 maj publicerade EU-kommissionen ett förslag på tilläggsdirektiv till direktivet om informationsutbyte mellan skattemyndigheterna i EU (kort benämnt DAC), med anledning av pågående coronapandemi.

Förslaget innebär att tidpunkten för viss rapportering som ska ske i enlighet med direktivet skjuts upp, initialt med tre månader men med möjlighet för medlemsstaterna att skjuta upp rapporteringen i ytterligare tre månader ifall nuvarande situation består även till hösten.

Tilläggsdirektivet berör förändringar i tidpunkterna såväl vad gäller DAC2 som handlar om informationsutbyte kring finansiella konton (även kallat CRS) samt ikraftträdande av DAC6 som handlar om obligatorisk rapportering av gränsöverskridande skattearrangemang (även kallat MDR). Vad gäller DAC6 innebär förslaget en förlängning av den så kallade övergångsperioden och att kravet på rapportering inom 30 dagar från det att ett gränsöverskridande arrangemang anses rapporteringspliktigt skjuts upp till den 1 oktober.

Förslaget kräver enighet i EU:s finansråd som ska behandla frågan vid nästa möte den 19 maj, och även om vi förstår att medlemsstaterna är positiva till förslaget kommer det finnas svårigheter för de flesta stater att hinna anta de nya reglerna innan det att redan beslutade regler träder i kraft, vilket gör att det kan uppkomma olika lösningar inom EU på hur tillägget hanteras i praktiken.

Vi noterar vidare att det inte framgår av förslaget hur tilläggsdirektivet påverkar den rapportering av finansiella konton som i Sverige har deadline fredagen den 15 maj, men rekommenderar i nuläget att rapporteringsskyldiga fortsätter som planerat.

Rikard Ström och Sarah Bjernekull

Läs också vår Tax Alert:

Och våra andra artiklar:

 

Kontakt
Rikard Ström
070-544 00 40

 

Kontakt
Sarah Bjernekull
070-318 98 14