Ingen beskattning för parkering och gåvor till anställda

De åtgärder som regeringen vidtagit i ljuset av Covid-19 har varit många och omfattande. Nu har ytterligare två förslag – om än två mindre sådana – lagts fram. I ett pressmeddelande meddelar regeringen att man avser att tillfälligt slopa förmånsbeskattningen vid fri parkering på arbetsplatsen, samt vid gåvor till anställda på upp till 1000 kr per person.

När man som anställd tillåts att gratis parkera sin bil vid arbetsplatsen är detta normalt en förmån som ska tas upp till beskattning, vilket innebär att arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgifter och den anställde får betala inkomstskatt baserat på parkeringsplatsens marknadsvärde. Marknadsvärdet är det pris som den anställde själv skulle fått betala för en jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. Nu föreslår dock regeringen att förmånsbeskattningen ska slopas för alla yrkesgrupper och i hela landet, vilket ska gälla retroaktivt från och med april och resten av året. Tanken med detta är att sänka kostnaden för att ta bilen till jobbet så att färre behöver ge sig ut i kollektivtrafiken, och att smittspridningen av Covid-19 därmed ska minskas.

Utöver detta avser man också införa en tillfällig skattefrihet för gåvor från arbetsgivaren till ett värde på upp till 1000 kr per anställd, vilket ska gälla från och med juni och fram till årsskiftet. Bakgrunden till förslaget är att många företag och kommuner har uttryckt en vilja att hjälpa till för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Genom den skattelättnad som nu föreslås kan de anställda få exempelvis presentkort för att handla och därigenom stödja det lokala näringslivet.

Denna tillfälliga skattefrihet ska gälla utöver de möjligheter som redan finns när det gäller att ge skattefria gåvor till anställda. De undantag från skatteplikt som finns sedan tidigare är:

  • En julgåva per år per anställd om värdet inte överstiger 450 kr inkl. moms
  • Jubileumsgåva när företaget firar 50-, 100-årsjubileum och liknande, om värdet inte överstiger 1350 kr inkl. moms
  • Minnesgåva till en varaktigt anställd vid en särskild högtidsdag, längre tids anställning eller när anställningen upphör, om värdet inte överstiger 15 000 kr inkl. moms och gåva endast lämnas vid ett tillfälle utöver då anställningen upphör

De nya förslagen är det ännu så länge sparsamt med information kring, men mer detaljer väntar troligtvis när regeringen formellt presenterar dem i en extra ändringsbudget framöver.

Lina Persson

Läs regeringens pressmeddelande här

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01