Omvänd moms vid försäljning av mobiler m.m.

Finansdepartementet föreslår att Sverige ska införa omvänd beskattning för lokal försäljning i Sverige mellan beskattningsbara personer rörande mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer.

På inrådan av Skatteverket föreslår Finansdepartementet att Sverige ska införa omvänd beskattning på försäljning av vissa varor och tjänster inom Sverige. Enligt Skatteverket förekommer omfattande momsbedrägerier med vissa typer av varor, och införandet av de nya reglerna har till syfte att motverka dessa bedrägerier. Liknande regler har tidigare införts av Danmark, Frankrike, Grekland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Österrike.

Enligt förslaget ska den omvända beskattningen gälla försäljning av mobiltelefoner, integrerade kretsanordningar, telekommunikationstjänster, spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer. Reglerna gäller endast försäljning i Sverige mellan beskattningsbara personer när beskattningsunderlaget (priset exkl. moms), i fakturan, överstiger 50 000 kr. Reglerna gäller även utländska beskattningsbara personer.

Det är viktigt att kunna identifiera vilka varor och tjänster som kommer att omfattas av detta. Av förslaget framgår bl.a.

  • Att så kallade smartwatches kan ses som mobiltelefoner
  • Att integrerade kretsanordningar definieras med hjälp av KN-nummer som bland annat avser mikroprocessorer
  • Att telefonkort kan anses utgöra telekommunikationstjänster
  • Att definitionen av spelkonsoler, pekdatorer och bärbara datorer bygger på Nationalencyklopedins beskrivning av dessa produkter
  • Att spelkonsoler inte ska omfatta arkadspel som aktiveras genom betalning
  • Att pekdatorer inte omfattar läsplattor, e-boksläsare eller liknande produkter

Att detta förslag direkt kommer att påverka säljare av de aktuella varorna och tjänsterna är självklart. Förslaget påverkar också köparna av varorna och tjänsterna. I det fall moms felaktigt har debiterats föreligger risk för felaktiga avdrag av ingående moms. I det fall köparen är en beskattningsbar person som bedriver undantagen verksamhet kan ett inköp medföra en skyldighet att registrera sig för moms.

Kontakta oss gärna för att diskutera hur det aktuella förslaget kan påverka dig och din verksamhet.

Martin Carlsson och Peter Iwarsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Peter Iwarsson
072-525 63 90