Skattenätet
  • Nyheter
  • Finansiellt stöd för investeringar i energieffektivisering och hållbarhet

Finansiellt stöd för investeringar i energieffektivisering och hållbarhet

Många fastighetsbolag har miljö och energi högt på agendan och planerar stora framtida investeringar för att öka energieffektiviteten i det befintliga beståndet. Om investeringarna uppgår till över 30 miljoner euro så kan finansieringsstöd sökas genom det så kallade ELENA-programmet.

European Local Energy Assistance, ELENA är ett gemensamt initiativ av Europeiska investeringsbanken och Europeiska kommissionen och målet är att bland annat stödja och påskynda genomförandet av investeringar inom hållbar energi och energieffektiviseringar.

Stödet ges för aktiviteter som är nödvändiga för att förbereda, implementera och finansiera investeringarna och kan uppgå till 5-10 procent av den totala investeringen. Projekten kan till exempel innefatta ett eller flera av följande områden:

  • Renoveringsprojekt som syftar till ökad energieffektivisering i befintliga byggnader
  • Investeringar och integration av förnybara energikällor (till exempel solenergi) i den byggda miljön
  • Renovering, utbyggnad av eller nybyggnation av nät för fjärrvärme och fjärrkyla

Flera mindre projekt kan slås samman till ett större program för att uppnå beloppsgränsen om 30 miljoner euro.

Stödet ges ut enligt först till kvarn-principen inom aktuell budget och ansökningar tas emot löpande. Vi på EY har lång erfarenhet från dessa typer av program och ser att många fastighetsbolag har goda möjligheter att få finansiellt stöd till sina kommande projekt inom hållbarhet.

Hör av er till oss så berättar vi gärna mer om kriterierna, ansökningsprocessen och hur vi på EY kan bistå.

Marcel Sikkema, Henrik Fråhn och Joel Gilbey

 

Kontakt
Marcel Sikkema
073-340 77 82

 

Kontakt
Henrik Fråhn
073-374 89 28

 

Kontakt
Joel Gilbey
073-245 19 11