Socialförsäkringstillhörighet för Öresundspendlare under Covid-19

Med anledning av rådande situation har Försäkringskassan och Udbetaling Danmark kommit överens om att socialförsäkringstillhörigheten för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som Covid-19 medför.

Inom EU finns gemensamma regler för samordning av socialförsäkringssystemen för medlemsstaterna. Detta styrs av EU-förordningen 883/2004. De gemensamma reglerna har tillkommit för att säkerställa att en person inte ska omfattas av två olika socialförsäkringssystem samtidigt, vilket skulle fått till följd att sociala avgifter skulle erläggas i mer än ett land. Vidare har reglerna till syfte att undvika att en person inte omfattas av något socialförsäkringssystem alls.

Enligt huvudregeln ska en person som arbetar som anställd i en medlemsstat omfattas av socialförsäkringssystemet i den medlemsstaten. En person som bor i Sverige, men som dagpendlar till Danmark, omfattas därmed normalt av det danska socialförsäkringssystemet.

En person som normalt arbetar som anställd i två eller flera medlemsstater ska däremot omfattas av socialförsäkringen i den medlemsstat där personen är bosatt, under förutsättning att minst 25 procent av arbetstiden utförs där.

På grund av det pågående virusutbrottet, Covid-19, har många arbetsgivare på båda sidor av sundet beslutat att personalen ska arbeta hemifrån. För gränspendlare i Öresundsregionen har detta inneburit att svenskar som normalt dagpendlar till sitt arbete i Danmark (samt danskar som dagpendlar till sitt arbete i Sverige) nu istället måste utföra sitt arbete hemifrån.

Om ovannämnda Öresundspendlare börjar arbeta hemifrån i sådan omfattning att arbetstiden i Sverige överstiger 25 procent skulle pendlaren normalt då istället omfattas av det svenska socialförsäkringssystemet. Följden blir att den danska arbetsgivaren får en skyldighet att registrera sig som arbetsgivare i Sverige och betala de betydligt högre arbetsgivaravgifterna i Sverige.

Undantag under Covid-19

Med anledning av rådande situation har Försäkringskassan och Udbetaling Danmark kommit överens om att socialförsäkringstillhörigheten för de som normalt är gränspendlare inte ska påverkas av restriktionerna som Covid-19 medfört i följande situationer:

  • Bor du i Sverige och normalt arbetar i Danmark så påverkas inte din socialförsäkring i Danmark av att du på grund av Covid-19 måste arbeta hemifrån Sverige.
  • Bor du i Danmark och normalt arbetar i Sverige så påverkas inte din socialförsäkring i Sverige av att du på grund av Covid-19 måste arbeta hemifrån Danmark.
  • Om du har ett pågående A1-intyg för arbete i Sverige och Danmark så är detta intyg fortfarande giltigt.  

Av ovannämnda följer därmed också att ett tidigare utfärdat A1-intyg med tillämpning av den särskilda Öresundsöverenskommelsen fortsatt ska vara tillämplig under Covid-19.

Presenterat undantag avseende socialförsäkringstillhörigheten gäller dock inte i de fall en individ själv ändrar sitt arbetsmönster; som exempelvis om en individ börjar arbeta för en annan arbetsgivare eller påbörjar något arbete som egenföretagare eller börjar ta ut lön från ett aktiebolag som han eller hon äger.

Vi frågor eller assistans med ovan får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er.

Marie Liebich och Karolina Engström

Klicka här för att läsa den engelska versionen av den här artikeln

 

Kontakt
Marie Liebich
072-573 12 40

 

Kontakt
Karolina Engström
076-853 23 78