Få debiterad preliminärskatt sänkt eller återbetald

Tidigare i veckan har regeringen meddelat att det inom kort ska införas utökade möjligheter att ansöka om anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och avdragen skatt på anställdas löner med anledning av det världsomspännande coronautbrottet. Enligt ordinarie regler är det dock möjligt att få den debiterade preliminärskatten sänkt och i vissa fall återbetald om företagets resultat – oavsett orsak – inte förväntas bli så högt som tidigare beräknat.

De nya anståndsreglerna som är på gång omfattar moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt som dras av från anställdas löner. Företagets egna skatt ansvarar företaget däremot för att betala in varje månad genom att se till att ha en så kallad debiterad preliminärskatt – som inte kommer att omfattas av de kommande, utökade anståndsmöjligheterna.

Det är visserligen möjligt att ansöka om anstånd med betalning av debiterad preliminärskatt enligt de redan befintliga anståndsreglerna i skatteförfarandelagen, men dessa är mycket begränsade. Läs mer om möjligheterna till anstånd i vår tidigare artikel Likviditetshjälp via skatten i pandemitider.

En möjlighet som dock finns vad gäller den debiterade preliminärskatten, och som egentligen är helt oberoende av pandemin men som icke desto mindre kan vara högaktuellt i dessa tider, är att få storleken på sin månadsinbetalning justerad. Den debiterade preliminärskatten ska betalas med ett belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för året, och om företaget nu går sämre än förväntat på grund av virusutbrottet eller av helt andra anledningar kan det alltså finnas förutsättningar för att få den debiterade preliminärskatten sänkt.

Detta sker genom att man skickar in en preliminär inkomstdeklaration till Skatteverket som då gör en ny beräkning. Beroende på hur låg den nya preliminärskatten blir i förhållande till den tidigare kan det bli aktuellt med återbetalning av redan inbetald skatt; i annat fall kan det månatliga beloppet för resterande del av året sättas ned.

Även för 2019 är det möjligt att lämna en preliminär inkomstdeklaration och få tillbaka skatt om man även då har haft en för hög debitering i förhållande till vad den slutliga skatten kommer bli. Preliminär inkomstdeklaration kan nämligen lämnas fram till och med 6 månader efter beskattningsårets slut (dvs. den 30 juni 2020 för beskattningsår som avslutades den 31 december 2019).

Ändring av debiteringen kan ske flera gånger under ett år om man ser att prognosen förändras åt det ena eller andra hållet.  

Har du frågor kring debiterad preliminärskatt, anstånd med inbetalning av skatt eller någon av de andra åtgärderna i regeringens krispaket – kontakta oss så hjälper vi till.

Lina Persson

 

Uppdatering 2020-03-26

Regeringen har nu också föreslagit att reglerna om periodiseringsfonder för enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag ska ändras tillfälligt, så att den skattepliktiga vinsten för 2019 får sättas av upp till ett tak på en miljon kronor. Detta leder till sänkt skatt, vilket i sin tur innebär ytterligare möjlighet till återbetalning av den inbetalade preliminärskatten för förra året. Läs mer i vår artikel Ytterligare krispaket för små och medelstora företag.

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01