Särskild fastighetstaxering 2020

Under år 2020 är det särskild fastighetstaxering för småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrifastigheter, täktmarker, elproduktionsenheter och specialenheter. Fastighetsdeklarationen skickas ut i februari och ska vara inlämnad senast den 2 mars 2020. Skatteverkets e-tjänst öppnar redan i januari.

Fastigheter deklareras vart tredje eller vart sjätte år (beroende på fastighetstyp) i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan genomförs särskild fastighetstaxering. Under år 2020 är det dags för småhus, hyreshus, ägarlägenheter, industrifastigheter, täktmarker, elproduktionsenheter och specialenheter. Lantbruksfastigheter genomgår under 2020 en allmän fastighetstaxering, varför de inte blir föremål för en särskild fastighetstaxering samma år.

Vid särskild fastighetstaxering behöver deklaration bara lämnas för fastigheter där det har skett väsentliga förändringar. Exempel på väsentliga förändringar kan vara att det har gjorts tillbyggnad, uppförts en ny byggnad, att mark har styckats av, användandet av fastigheten har ändrats eller att fastigheten är helt nybildad. Erhåller du som fastighetsägare ingen deklaration går det att kontakta Skatteverket – alla fastighetsägare får inte automatiskt en deklarationsblankett!

Den särskilda fastighetsdeklarationen ska vara inne senast den 2 mars 2020 och vårt Real Estate-team är redo – är du? Välkommen att kontakta oss om du vill ha assistans med deklarationen, eller diskutera generellt om hur man kan arbeta med fastighetstaxeringen i ditt företag.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34