Utökade möjligheter till avdrag för FoU (uppdaterad 200331)

För att göra Sverige till ett än mer attraktivt land att investera i har man beslutat att från den 1 april 2020 ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna avseende anställda som arbetar inom forskning och utveckling. Även taket för avdraget har höjts avsevärt.

Sedan några år tillbaka har det funnits ett skatteincitament som tillhandahålls genom ett avdrag på arbetsgivaravgifterna för företag vars anställda aktivt arbetar med aktiviteter som kvalificerar in som forskning och utveckling. Avdraget har uppgått till 10 procent av arbetsgivaravgiften för den FoU-anställde, och taket för ett företag eller en koncern har varit 230 000 kronor per månad (2,76 miljoner kronor per år). Om man missat att göra avdrag kan man begära detta retroaktivt, vilket potentiellt innebär 16,5 miljoner kronor i avgifter att få tillbaka för åren 2014–2019.

De nya reglerna innebär att FoU-avdraget från den 1 april 2020 ökats från 10 till 20 procent (i normalfallet) per anställd. Under 2020 är det dock bara tekniskt sett möjligt att få avdrag med 19,59 procent per månad. Samtidigt har också taket för avdraget höjts till cirka 900 000 kr per månad, vilket i normalfallet resulterar i ett max på 10,8 miljoner kr per år. Faktum är att på grund av hur de olika arbetsgivaravgifterna är fördelade kommer taket under 2020 att vara ännu högre, närmare bestämt 919 239 kr per månad.

Företag som inte har fast driftställe i Sverige kan dock endast göra avdrag med 9,59 procent och med ett tak på 450 000 kr per månad under 2020. Anledningen till denna skillnad är att företag utan fast driftställe i Sverige inte betalar den delen av arbetsgivaravgifterna som utgörs av allmän löneavgift, och därför bara kan utnyttja en del av avdraget.

För att vara berättigad till forskningsavdraget måste den anställde lägga minst 75 procent av sin arbetstid – och minst 15 timmar per månad – på forskning och utveckling.

Ett exempel

En forskare har en månadslön på 50 000 kronor, vilket innebär att arbetsgivaravgifterna uppgår till 15 710 kronor (31,42 procent). Med de föreslagna ändringarna i åtanke görs forskningsavdrag på 19,59 procent av den anställdes bruttolön, det vill säga 9 795 kronor. Detta innebär att de resterande arbetsgivaravgifterna kommer att bli 5 915 kronor, vilket motsvarar 11,83 procent av bruttolönen.

Vad räknas som forskning och utveckling?

Företagens syn på vad som utgör forskning och utveckling är ofta mer begränsad än vad ramverket faktiskt anger. Definitionen är nämligen bred och kan inbegripa många aktiviteter som inte vanligtvis anses vara FoU:

  • Forskning är systematiskt och kvalificerat arbete med att skaffa ny kunskap för kommersiella syften
  • Utveckling är systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultaten från forskningen i kommersiella syften för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana

Några exempel på projekt som kan vara kvalificerade:

  • Tillverkning: Förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri
  • Spelbranschen: AI-utveckling av karaktärer i ett spel
  • Textil: Utveckling av hållbara förpackningsmaterial

Kommentar

Vi gläder oss åt att se att FoU-avdraget utökas i Sverige, då det visar vilket starkt engagemang den svenska regeringen har när det gäller att stimulera tillväxt inom innovativa sektorer. Svenska företag är dock relativt omedvetna om FoU-avdraget. Systemet skapades för kommersiella organisationer som arbetar med teknik i bred mening och för att hjälpa till med finansieringen av deras innovationer, men det är många som inte ansöker om avdraget trots att de har rätt till det.

Om ditt företag har anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte kan det alltså finnas möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter. Om du har frågor eller vill ta reda på om ditt företag kan dra nytta av FoU-avdraget är du varmt välkommen att kontakta oss. 

Marcel Sikkema, David Fouhy och Tomas Malluzzo

Vår broschyr om forsknings- och utvecklingsavdraget
Our flyer on the research and development incentive
Our video on innovation incentives in the Nordics (grants opportunities)

 

Kontakt
Marcel Sikkema
073-340 77 82

 

Kontakt
David Fouhy
073-254 19 97

 

Kontakt
Tomas Malluzzo
070-961 76 21