Utökade möjligheter till avdrag för FoU på gång

För att göra Sverige till ett än mer attraktivt land att investera i har regeringen meddelat att ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifterna avseende anställda som arbetar inom forskning och utveckling är på gång. En betydande höjning av taket för avdraget har också föreslagits – allt med start under våren.

I dagsläget finns ett skatteincitament som tillhandahålls genom ett avdrag på arbetsgivaravgifterna för företag vars anställda aktivt arbetar med aktiviteter som kvalificerar in som forskning och utveckling. Avdraget uppgår för tillfället till 10 procent av arbetsgivaravgiften för den FoU-anställde, och taket för ett företag eller en koncern är 230 000 kronor per månad (2,76 miljoner kronor per år). Om man missat att göra avdrag kan man begära detta retroaktivt, vilket potentiellt innebär 13,8 miljoner kronor i avgifter att få tillbaka för åren 2014–2018.

Det nya regeringsförslaget innebär nu att FoU-avdraget kommer att förstärkas genom att det fördubblas från 10 till 20 procent per anställd. Samtidigt höjs också taket för avdraget från 230 000 kronor till 450 000 kronor per månad, vilket resulterar i ett max på 5,4 miljoner kronor per år och per företag eller koncern.

För att vara berättigad till forskningsavdraget måste den anställde lägga minst 75 procent av sin arbetstid – och minst 15 timmar per månad – på forskning och utveckling. Förslaget tillkännagavs i höstbudgeten och målet är att det ska träda i kraft den 1 april 2020.

Ett exempel

En forskare har en månadslön på 50 000 kronor, vilket innebär att arbetsgivaravgifterna uppgår till 15 710 kronor (31,42 procent). Med de föreslagna ändringarna i åtanke görs forskningsavdrag på 20 procent av den anställdes bruttolön, det vill säga 10 000 kronor. Detta innebär att de resterande arbetsgivaravgifterna kommer att bli 5 710 kronor, vilket motsvarar 11,42 procent av bruttolönen.

Vad räknas som forskning och utveckling?

Företagens syn på vad som utgör forskning och utveckling är ofta mer begränsad än vad ramverket faktiskt anger. Definitionen är nämligen bred och kan inbegripa många aktiviteter som inte vanligtvis anses vara FoU:

  • Forskning är systematiskt och kvalificerat arbete med att skaffa ny kunskap för kommersiella syften
  • Utveckling är systematiskt och kvalificerat arbete med att använda resultaten från forskningen i kommersiella syften för att utveckla nya varor, tjänster eller produktionsprocesser, eller för att avsevärt förbättra befintliga sådana

Några exempel på projekt som kan vara kvalificerade:

  • Tillverkning: Förbättring av befintliga processer som är utformade för att höja produktionseffektiviteten eller minska kostnader eller resursslöseri
  • Spelbranschen: AI-utveckling av karaktärer i ett spel
  • Textil: Utveckling av hållbara förpackningsmaterial

Kommentar

Vi gläder oss åt att se att FoU-avdraget utökas i Sverige, då det visar vilket starkt engagemang den svenska regeringen har när det gäller att stimulera tillväxt inom innovativa sektorer. Svenska företag är dock relativt omedvetna om FoU-avdraget. Systemet skapades för kommersiella organisationer som arbetar med teknik i bred mening och för att hjälpa till med finansieringen av deras innovationer, men det är många som inte ansöker om avdraget trots att de har rätt till det.

Om ditt företag har anställda som arbetar med forskning och utveckling i kommersiellt syfte kan det alltså finnas möjlighet att få sänkta arbetsgivaravgifter. Om du har frågor eller vill ta reda på om ditt företag kan dra nytta av FoU-avdraget är du varmt välkommen att kontakta oss.

Marcel Sikkema, David Fouhy och Tomas Malluzzo

See our onepager on innovation incentives in Sweden
See our video on innovation incentives in the Nordics (grants opportunities)

 

Kontakt
Marcel Sikkema
073-340 77 82

 

Kontakt
David Fouhy
073-254 19 97

 

Kontakt
Tomas Malluzzo
070-961 76 21