Ekonomisk arbetsgivare nu på ingång

För flera år sedan aviserades det första förslaget om att införa begreppet ekonomisk arbetsgivare i den svenska lagstiftningen, och att slopa den skattebefrielse som i särskilda situationer nu råder vid tillfälligt arbete i Sverige. Senast förra hösten kom kompletteringar till förslaget, men på grund av bland annat kort remisstid och en utdragen regeringsbildning blev reglerna skjutna på framtiden. Nu meddelar regeringen på nytt att man avser införa bestämmelserna, med start 1 januari 2021.

Drivkrafterna är inte nya – regeringen vill som tidigare skapa förutsättningar för en sund och rättvis konkurrens på arbetsmarknaden, genom att bland annat avskaffa de bestämmelser som innebär att utländska arbetstagare blir skattebefriade under viss tid om de är inhyrda till svenska företag från utländska arbetsgivare, men inte om de är anställda direkt av det svenska företaget. Därför annonserar regeringen nu i ett pressmeddelande återigen planer på att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp, tillsammans med andra åtgärder för att komma tillrätta med välfärdsfusk och skatteundandragande.

Regeringen kommer att återkomma med den närmare utformningen av förslaget, men i grund och botten handlar det om att det som ska vara avgörande för om man som anställd ska beskattas i Sverige är vem man utför arbete åt och inte vem som betalar ut lönen. Pressmeddelandet indikerar vidare att det tidigare föreslagna undantaget för vissa koncerninterna situationer kvarstår.

Reglerna föreslås nu träda i kraft 1 januari 2021.

Lina Persson och Marie Liebich

Läs regeringens pressmeddelande:
Ytterligare åtgärder i höstbudgeten för ordning och reda, konkurrensneutralitet och för att bekämpa välfärdsfusk

Läs våra andra artiklar i ämnet:
Now confirmed: The economic employer concept is coming to Sweden (2020-11-04)
Sweden prepares to tax foreign employees once short-term workers and business travelers return to Sweden (2020-06-23)
Nya regler om ekonomisk arbetsgivare dröjer (2018-09-20)
Undantag i förslaget om ekonomisk arbetsgivare / Exception in draft bill on the economic employer concept (2018-09-05)
Proposed changes in the tax law introducing the economic employer concept (2017-07-05)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01

 

Kontakt
Marie Liebich
072-573 12 40