Friskvårdsbidraget tillbaka på ruta ett

I vintras möttes vi av den glada nyheten att Skatterättsnämnden i ett förhandsbesked godtagit ett skattefritt friskvårdsbidrag på så mycket som 6 500 kr – men nu backas bandet. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen med anledning av överklagande i ärendet satt ner foten och dömt att förhandsbeskedet ska ändras.

Sedan januari 2018 tolkas reglerna om skattefri friskvård numera förmånligare än förut. Fler aktiviteter omfattas av skattefriheten, och skattefritt bidrag kan lämnas för en del av friskvårdsaktiviteten även om totalkostnaden för aktiviteten överstiger beloppsgränserna. Det går också att kombinera friskvårdsbidraget med en så kallad naturaförmån.

Vad gäller beloppsgränserna ansåg HFD i den dom som utlöste dessa förändringar att ett friskvårdsbidrag uppgående till 4 000 kr kunde vara skattefritt. Högsta instans gav dock inte uttryck för någon allmän övre beloppsgräns utan dömde endast avseende det konkreta belopp som var aktuellt i målet. Kort därefter kom Skatteverkets nya ställningstagande, vari man meddelade att man kommer att godta 5 000 kr från myndighetens sida – men inte mer.

Dessa beloppsgränser utmanades sedan när en sökande i Skatterättsnämnden ställde frågan om denne skattefritt kunde ta emot ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr från sin arbetsgivare. Skatterättsnämndens jakande svar möttes av jubel, men tyvärr kan vi nu konstatera att glädjen blev kortvarig eftersom högsta instans förra veckan meddelade att förhandsbeskedet ändras. HFD skriver kortfattat att bestämmelserna om skattefrihet för personalvårdsförmåner utgör ett undantag från huvudregeln att förmåner man får från sin arbetsgivare är skattepliktiga och därför bör tolkas restriktivt (mål nr 6561-18).

Så vad har vi då att förhålla oss till? Det nya avgörandet innebär att vi är tillbaka till där vi var i januari 2018, och det enda vi vet med säkerhet är att friskvårdsbidrag på ett 4 000 kr är skattefritt (förutsatt att det används på rätt sätt). Sannolikheten är nog att även 5 000 kr skulle godtas av domstol, i enlighet med Skatteverkets ställningstagande, även om beloppet inte har prövats i praxis. Det sista glappet upp till 6 500 kr är dock numera ett skatterättsligt frågetecken.

Lina Persson

Läs våra andra artiklar:
Du har väl inte missat de nya friskvårdsreglerna? (2018-05-04)
Nya bud vad gäller friskvårdsbidraget (2018-12-11)
Nytt inlägg i friskvårdsföljetongen (2019-09-19)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01