Nu kommer första besluten om fastighetstaxering

Från den 15 juni skickar Skatteverket ut de första besluten om fastighetstaxering till dig som är fastighetsägare och har skaffat digital brevlåda! Besluten avser allmän fastighetstaxering 2019 av alla hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter samt särskild fastighetstaxering 2019 av småhus och lantbruk som är nybildade eller förändrade.

Har Skatteverket tagit hänsyn till alla yrkade justeringar? Har det kommit ny rättspraxis eller kommit fram nya omständigheter sedan deklarationen lämnades in som påverkar fastighetens taxeringsvärde? Vår rekommendation är alltid att noggrant läsa igenom beslutet för att förstå vad Skatteverket verkligen har utgått ifrån och säkerställa att taxeringsvärdet är korrekt.

Vad avser fastighetsägare som valt att erhålla besluten på papper skickar Skatteverket ut dessa den 2 juli 2019.

Tycker du att din fastighet har ett felaktigt taxeringsvärde eller vill du diskutera igenom beslutet? Hör av dig till oss så går vi tillsammans igenom de omständigheter som gäller just din fastighet för att säkerställa att den verkligen åsatts ett korrekt taxeringsvärde.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34