Nytt skatteavtal med Portugal?

Igår kom nyheten att den svenska finansministern lyckats få Portugals finansminister att gå med på en ändring av dubbelbeskattningsavtalet mellan länderna och ett protokoll har undertecknats. Den svenska regeringen har länge velat få stopp på att svenskar i pensionsåldern och svenska företagare som sålt sina verksamheter flyttar till Portugal och därmed undgår beskattning. Innebär detta ett slut på möjligheten för svenskar att flytta till ett soligt Portugal och åtnjuta samma fördelar som andra européer som flyttar dit?

Under hösten 2018 skrev jag en artikel på temat Portugal och skattesmitare. Tanken var att belysa frågan kring varför personer väljer att flytta utomlands – det är sällan så enkelt att skatten är det enda som avgör vart någon vill flytta som pensionär eller tidigare i livet. Visst kan skattenivån ha betydelse vid val av land för den som väljer att emigrera, men att länderna runt Medelhavet lockar handlar trots allt inte bara om skatt. Många längtar efter ett bekvämt pensionärsliv på varmare breddgrader, men vill ändå ha närhet till familj och vänner hemma i Sverige. Troligen kommer dessa omständigheter göra Medelhavsländerna till ett attraktivt alternativ även fortsättningsvis. Skulle det enbart handla om skatterna finns det många andra förmånliga skatteregimer i varma länder runtom i världen. Avstånden dit är dock längre och den fria rörligheten inom EU underlättar. I en krympande värld med lättillgängliga och förhållandevis billiga flygresor kanske svenskar som vill flytta kommer söka sig längre bort. Vi får se hur tungt vågskålen för skatterna kommer att väga.

Förändringarna i korthet

Nu gällande skatteavtal med Portugal trädde i kraft 2003 efter att ha undertecknats året innan. När Portugal 2009 införde nya regler genom den s.k. NHR-regimen blev det möjligt att efter flytt till Portugal undgå beskattning av tjänstepension som avsåg tidigare privat anställning i Sverige. Nu överenskommen förändring i avtalet innebär att Sverige kommer att få beskatta även sådana inkomster. Skattesatsen för begränsat skattskyldiga i Sverige kommer vara 25% i enlighet med de gällande reglerna om SINK (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta).

Om Portugal skulle välja att börja ta ut skatt på pensionen aktualiseras en annan fråga i avtalet. Om en person efter flytt till Portugal erhåller pension eller liknande inkomst som beskattas i Sverige, ska den skatt som erläggs i Portugal på samma inkomst avräknas mot den svenska skatten. Avräkning ska medges upp till motsvarande den svenska skatten på inkomsten. Därmed blir inte skatten högre än 25% enligt SINK-reglerna, såvida inte Portugal tar ut en högre skatt. 

Ikraftträdande och slutkommentar

Förändringarna ska enligt protokollet börja gälla tidigast från 1 januari 2020, vilket innebär att inkomster utbetalda först från det datumet träffas av förändringarna. Skulle Portugal däremot börja beskatta pensionerna innebär protokollet att Sveriges rätt att beskatta inträder först den 1 januari 2023.

Problemet med dubbelbeskattningsavtal generellt är att båda länder måste ha viljan att ändra avtalet och båda länder måste i sin nationella lagstiftning genomgå vissa processer för ett fullständigt genomförande. I fallet Portugal kan nämnas att Finland och Portugal kom överens om ett nytt avtal 2016, men eftersom Portugal aldrig gick vidare med sin nationella lagstiftning råder sedan 1 januari 2019 ett avtalslöst tillstånd mellan länderna. Därmed inte sagt att detsamma kommer att ske mellan Sverige och Portugal, men som skattejurist med snart 30 års erfarenhet har jag sedan länge insett en sak – det råder alltid osäkerhet om framtiden när det gäller skatter. Det enda som är säkert är att skatteregler i olika länder kommer att förändras, när det gäller skatter för såväl pensionärer som företag.

Maria Sommert

Läs våra andra artiklar:
Dubbelbeskattningsavtalet med Portugal och Grekland sägs upp (2021-03-22)
Portugal inför skatt på pensioner med 10% – men inte för alla (2020-04-07)
Nytt skatteavtal med Portugal – flyttskam? (2019-10-18)
Skattesmitare och flytt till Portugal? (2018-09-27)

 

Kontakt
Maria Sommert
072-534 43 30