Inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruk

Vi går snart mot semestertider och höstens bestyr kan kännas långt borta. I september 2019 kommer fastighetsdeklarationerna inför den allmänna fastighetstaxeringen av lantbruk att dimpa ner i fastighetsägarnas brevlåda – antingen fysiskt eller digitalt. Om inget anstånd erhålls ska deklarationerna vara inlämnade senast den 2 november 2019 till Skatteverket.

Fastighetsskatten är en skatt som du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen. Att inte arbeta aktivt med fastighetstaxering kan innebära att fastigheterna åsätts ett felaktigt taxeringsvärde och därmed även en felaktig fastighetsskatt. Vår erfarenhet är att det tar tid att inhämta all information som krävs för att kunna göra korrekta yrkanden i fastighetsdeklarationen och lämna fullständiga uppgifter.

Vårt råd är att redan nu före semestern börjar ta fram uppgifter som är eller kan vara relevanta för fastställandet av fastigheternas taxeringsvärde, som exempelvis:

  • Senaste taxeringsbeslutet samt deklaration
  • Har det skett några förändringar sedan förra taxeringen?
  • Finns det säregna förhållanden på fastigheten som gör att den avviker från vad som är normalt inom området?
  • Genomförda och planerade investeringar – påverkar de taxeringsvärdet?
  • Har fastigheten påverkats av skogsbränderna sommaren 2018?

När fastighetsdeklarationen kommer är det viktigt att stämma av så att alla förtryckta uppgifter är korrekta och om det finns byggnader eller annan information som saknas eller ska tas bort.

Om du är fastighetsägare och känner att du behöver stöd inför höstens allmänna fastighetstaxering – hör av dig till oss så går vi tillsammans igenom hur vi kan hjälpa just dig. Håll även utkik efter utbildningar och seminarium som EY anordnar i höst!

Karin Dagsgård och Veronica Nensén

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073 3055534

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27