Stadigvarande vistelse har prövats på nytt

Frågan om hur mycket en person kan vistas i Sverige efter en utlandsflytt utan att anses ha stadigvarande vistelse här har tidigare prövats av Högsta förvaltningsdomstolen. Skatterättsnämnden har i ett ytterligare förhandsbesked bedömt att en sammanhängande vistelse i Sverige om fyra månader under sommaren samt ytterligare tre veckor under resterande del av året inte medför stadigvarande vistelse här.

Det senaste förhandsbeskedet från Skatterättsnämnden (dnr 62-18/D) gäller en pensionär som tillsammans med sin make har flyttat utomlands under 2017. Ingen väsentlig anknytning anses föreligga i Sverige efter utflytten, men hon har planerat att vara i Sverige i fyra månader under sommaren – från mitten av maj till mitten av september. Ytterligare besök i Sverige kommer att ske oregelbundet under året och uppgå till maximalt tre veckor per år.

Skatterättsnämnden har bedömt att vistelserna i Sverige inte är av den omfattningen att kvinnan ska anses vistas stadigvarande här, och därmed bedöms hon inte vara obegränsat skattskyldig i Sverige.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.

Kommentar

I tidigare förhandsbesked har det klargjorts att en sammanhängande vistelse i Sverige om tre månader samt ytterligare oregelbundna besök om maximalt 30 dagar resterande del av året inte medför stadigvarande vistelse i Sverige, medan en återkommande och sammanhängande vistelse om fem månader redan av den anledningen bedömts medföra stadigvarande vistelse i Sverige oaktat ytterligare besök i Sverige. Förhandsbeskeden har under sommaren 2018 fastställts av HFD.

Skillnaden mellan dessa fall kan tyckas anmärkningsvärd och om man får vistas i Sverige tre eller fem sammanhängande månader under sommarhalvåret kan vara av stor betydelse för många. Att det nya förhandsbeskedet nu indikerar att man kan vara här i fyra månader under sommaren är en glädjande nyhet för många utflyttade svenskar. Dock är det fortfarande oklart exakt hur många dagar en person kan vistas i Sverige under ett år och hur vistelsemönstret kan se ut utan att stadigvarande vistelse uppkommer. Eftersom det fästs stor vikt vid omfattningen och regelbundenheten i vistelserna i Sverige – och enskilda dagar kan vara avgörande – bör man därför undvika alltför många besök.

Vi välkomnar att HFD avgör målet i sak då en fastställelse av förhandsbeskedet alltså skulle bekräfta att en regelbunden och sammanhängande vistelse i Sverige om fyra månader samt ytterligare sporadiska besök om maximalt tre veckor per år kan vara möjlig utan att man blir obegränsat skattskyldig här.

Läs gärna vår tidigare artikel Beskattning i Sverige trots utlandsflytt? där vi går igenom begreppen stadigvarande vistelse, tillfälliga avbrott och kommenterar tidigare avgöranden från HFD.

Madeleine Lindberg och Eva Ahlin

 

Kontakt
Madeleine Lindberg
070-971 63 25

 

Kontakt
Eva Ahlin
073-055 87 11