Särskild fastighetstaxering för lantbruk och småhus

I vår är det särskild fastighetstaxering för lantbruk och småhus, och deklarationerna ska vara inne senast den 4 mars. Skatteverkets e-tjänst öppnade redan i januari.

Fastigheter deklareras vart tredje eller vart sjätte år (beroende på fastighetstyp) i en allmän eller förenklad fastighetstaxering. Däremellan genomförs särskild fastighetstaxering och i vår är det dags för lantbruken och småhusen. Vid särskild fastighetstaxering behöver deklaration dock bara lämnas för fastigheter där det har skett väsentliga förändringar. Exempel på väsentliga förändringar kan vara att det har gjorts tillbyggnad, uppförts en ny byggnad, att mark har styckats av eller att fastigheten är helt nybildad.

Särskild fastighetstaxering kan också vara aktuell för lantbruk eller småhus som skadades i skogsbränderna i somras. Främst kan taxeringsvärdet ha sjunkit om virkesförrådet, dvs volymen träd som växer på fastigheten, har minskat på grund av bränder. Även andra marker eller byggnader på fastigheten som skadats eller förlorats i skogsbrand kan dock behöva taxeras på nytt.

Den särskilda fastighetsdeklarationen för lantbruk och småhus ska vara inne senast den 4 mars och vårt Real Estate-team är redo – är du? Välkommen att kontakta oss om du vill ha assistans med deklarationen, eller diskutera generellt om hur man kan arbeta med fastighetstaxeringen i ditt företag.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34