Underlättande åtgärder för britter i Sverige vid ett avtalslöst Brexit

Det svenska Justitiedepartementet har publicerat en promemoria innehållande förslag som skulle innebära ett undantag från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd för brittiska medborgare och deras familjemedlemmar. Förslaget är enbart aktuellt i händelse av att Storbritannien lämnar EU utan att någon överenskommelse om övergångsregler finns på plats den 30 mars 2019. Genom förslaget skulle brittiska medborgare och deras familjemedlemmar ha möjlighet att fortsätta bo i Sverige under samma förhållanden som idag är tillgängliga för EU-medborgare som utövar sin rätt under principen om fri rörlighet.

Undantaget från kravet om uppehålls- och arbetstillstånd kommer vara tidsbegränsat, och gäller enbart för en övergångsperiod på ett år från datumet då Storbritannien lämnar EU den 30 mars 2019 till den 29 mars 2020. Därefter kommer brittiska medborgare och deras familjemedlemmar behöva ansöka om uppehålls- och arbetstillstånd från Migrationsverket, för det fall de vill fortsätta bo och arbeta i Sverige efter att övergångsperioden löper ut.

Undantaget gäller inte brittiska medborgare som vid tiden för Storbritanniens utträde ur EU saknar uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige. Det inkluderar brittiska medborgare som flyttar till Sverige efter den 30 mars 2019, och de som vid samma tidpunkt inte uppfyller kraven för uppehållsrätt.

EU-minister Ann Linde uppgav att undantaget kommer ge brittiska medborgare möjlighet att fortsätta med sin vardag utan att behöva möta onödiga svårigheter, i den händelse att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal i slutet av mars 2019.

Förslaget är baserat på EU-kommissionens beredskapsplan som publicerades i december 2018, mot bakgrund av den då rådande osäkerheten i Storbritannien gällande ratificeringen av utträdesavtalet. EU-kommissionens beredskapsplan rekommenderar att medlemsstaterna ska vara generösa med brittiska medborgares rättigheter i EU, så länge som Storbritannien erbjuder det samma för EU-medborgare.

Ett utträde utan avtal har blivit en allt större sannolikhet efter att brittiska parlamentet röstade ned det föreslagna utträdesavtalet den 15 januari 2019.

Justitiedepartementets promemoria och förslag har publicerats i sin helhet här. Förslaget finns i dagsläget enbart på svenska, men enligt källor kommer det publiceras en engelsk version vid ett senare tillfälle.

Om du har några funderingar eller vill veta mer om hur det här påverkar dig och/eller dina brittiska anställda, vänligen kontakta någon medarbetare i vårt immigrationsteam.

José Vaz

Click here to go to the English version of this article

 

Kontakt
José Vaz
070-148 13 25