Nya regler om ekonomisk arbetsgivare dröjer

Som Skattenätet tidigare har rapporterat har regeringen i en lagrådsremiss föreslagit att ett s.k. ekonomiskt arbetsgivarbegrepp ska implementeras i svensk lagstiftning från januari 2019. Någon proposition har dock ännu inte presenterats, och ikraftträdandet ska nu ha blivit framskjutet.

Lagrådsremissen kom i maj och innebörden av förslaget är bland annat att den s.k. 183-dagarsregeln, som under vissa förutsättningar medför skattebefrielse enligt gällande lagstiftning, inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft. De nya reglerna skulle träda i kraft den 1 januari 2019. Så sent som i augusti kom dock ett kompletterande förslag från Finansdepartementet enligt vilket en person utan att bli skattskyldig här kan hyras ut för att utföra arbete i Sverige i högst fem dagar i följd (dock max 30 dagar per kalenderår) om arbets- och uppdragsgivare ingår i samma koncern.

Skattenätet har tidigare varslat om att ovanstående skulle kunna innebära en senareläggning av ikraftträdandet, vilket nu också är ett faktum enligt obekräftade uppgifter. Vi följer utvecklingen med spänning och meddelar när det finns mer information tillgänglig.

Lina Persson

 

Läs våra tidigare artiklar:

Undantag i förslaget om ekonomisk arbetsgivare / Exception in draft bill on the economic employer concept

Proposed changes in the tax law introducing the economic employer concept

 


 

Skattenätet har nyligen startat ett nyhetsbrev via mail. Vill du bli prenumerant?

Skicka ett mail till Skattenätet med information om förnamn, efternamn, hemort och företag (gärna inkl. organisationsnummer).

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01