Undantag i förslaget om ekonomisk arbetsgivare

Förslaget om slopad skattebefrielse vid tillfälligt arbete i Sverige har kompletterats med ett välkomnat undantag. Såvida ändringen går igenom kommer man nämligen inte bli beskattad här om man utför arbete i högst fem dagar i följd och arbetsgivaren och uppdragsgivaren ingår i samma koncern. Det utländska företaget slipper då också att arbetsgivarregistrera sig och göra skatteavdrag.

Som EY tidigare har skrivit om på Skattenätet har regeringen i en lagrådsremiss föreslagit att ett s.k. ekonomiskt arbetsgivarbegrepp ska implementeras i svensk skattelagstiftning från januari 2019. Innebörden av förslaget är, som EY tidigare har beskrivit, bland annat att den så kallade 183-dagarsregeln (som med gällande lagstiftning medför skattebefrielse under vissa förutsättningar) inte ska kunna tillämpas när det är fråga om uthyrning av arbetskraft med konsekvens att individer som arbetar i Sverige för en verksamhet här i princip blir skattskyldiga från första arbetsdagen här. Regeringen har vidare i samma lagrådsremiss bland annat föreslagit att även utländska utbetalare utan fast driftställe ska bli skyldiga att registrera sig som arbetsgivare hos Skatteverket och göra skatteavdrag från ersättning som utbetalas för arbete som mottagaren utfört i Sverige – till skillnad från vad fallet är idag där utländska arbetsgivare utan fast driftställe i de flesta fall saknar registreringsskyldighet och skyldighet att göra skatteavdrag.

Finansdepartement har nu kommit med ett kompletterande förslag till regleringen som kortfattat beskrivs ovan. I detta kompletterande förslag föreslås bland annat att uthyrning av arbetskraft, om arbets- och uppdragsgivare ingår i samma koncern, inte föreligger om arbetet i Sverige utförs under högst fem dagar i följd, dock sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår. Om detta kompletterande förslag blir verklighet har det bland annat till följd att:

  • individer som kommer till Sverige och arbetar i Sverige högst fem dagar i följd, dock sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, inte blir skattskyldiga i Sverige om arbets- och uppdragsgivare ingår i samma koncern, och
  • det utländska bolaget under samma förutsättningar inte blir skyldiga att göra skatteavdrag som utbetalas för arbete som mottagaren utför i Sverige.

Kommentar

EY välkomnar den föreslagna kompletteringen eftersom den lindrar de långtgående administrativa kraven något med avseende på individer som arbetar i Sverige under mycket korta tidsperioder inom samma koncern. Kompletteringen kom dock mitt i semestertiderna och med mycket kort remisstid, och det återstår att se om detta kan innebära att ikraftträdandedatumet skjuts fram. EY kommer givetvis att bevaka utvecklingen och komma med mer information så snart den är tillgänglig.

Kontakta oss gärna vid frågor om hur ovanstående kan komma att påverka er verksamhet i Sverige.

Sevim Güven

Click here to go to the English version of this article

Läs våra andra artiklar i ämnet
Now confirmed: The economic employer concept is coming to Sweden (2020-11-04)
Sweden prepares to tax foreign employees once short-term workers and business travelers return to Sweden (2020-06-23)
Ekonomisk arbetsgivare nu på ingång (2019-09-06)
Nya regler om ekonomisk arbetsgivare dröjer (2018-09-20)
Proposed changes in the tax law introducing the economic employer concept (2017-07-05)

 

Kontakt
Sevim Güven
072-230 95 20