Snart kommer deklarationsblanketten för fastighetstaxering!

De värden och uppgifter som deklareras i höst kommer att påverka fastighetsskattens storlek under flera år framöver. Det är därför viktigt att ha kunskap om vilka underlag som ska lämnas så att taxeringsvärdet blir korrekt. Fastighetsskatten är en skatt som du som fastighetsägare kan påverka genom att redovisa korrekta underlag i fastighetsdeklarationen.

Extra viktigt är det att se över informationen i fastigheter där större förändringar skett under året som t.ex. byggnader under uppförande, omfattande ombyggnationer, stora vakanser, centrumfastigheter och projektfastigheter.

Om fastigheten skulle få ett felaktigt taxeringsvärde kan man se över det genom att ompröva det taxeringsvärde som fastställts. Så ta därför också tillfället i akt i höstens arbete att se över gamla taxeringar om ni inte redan gjort det.

EY kan bistå fastighetsägare med deklarationer, analys av Skatteverkets fastighetstaxeringsbeslut, omprövningar och överklagningar av taxeringsvärde m.m. Vårt Real Estate team står redo för höstens fastighetstaxering och det ökade uppgiftslämnandet som den nya blanketten kommer att kräva, men ni är välkomna att kontakta oss om ni redan nu vill boka in möten om deklarationsstrategier och hur ni ska arbeta med fastighetstaxeringen.

Veronica Nensén och Karin Dagsgård

 

Se även tidigare artikel på Skattenätet från 2018-06-07.

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

 

Kontakt
Karin Dagsgård
073-305 55 34