Beslut om fastighetstaxering på gång

I början av juli skickar Skatteverket ut beslut om fastighetstaxering via posten till dig som är fastighetsägare, men om du har en digital brevlåda kommer beslutet redan kring den 15 juni.

Skatteverket är snart klar med den förenklade fastighetstaxeringen 2018 för småhus och den särskilda fastighetstaxeringen 2018 för lantbruk, hyreshus, ägarlägenheter, industrier, täkter, elproduktionsenheter och specialenheter som är nybildade eller förändrade. Kring den 15 juni får du ditt beslut om du har digital brevlåda, medan beslut som går med vanlig post skickas ut i början av juli.

Taxeringsvärdet styr bl.a. din fastighetsavgift eller fastighetsskatt och påverkar möjligheten till belåning av fastigheten. Taxeringsvärdet beräknas schablonartat och ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet i det aktuella värdeområdet två år före taxeringsåret. Det är alltså prisnivån för 2016 som ligger till grund för fastighetstaxeringen 2018, och för att beräkna denna har Skatteverket utgått ifrån försäljningar som har skett under åren 2014-2016. Prisnivån tillsammans med alla värdefaktorer utgör det nya taxeringsvärdet.

Kommentar
När du får beslutet – titta igenom att yrkanden och speciella uppgifter som du lämnat i din fastighetsdeklaration har påverkat taxeringsvärdet. Saknas något kan du begära omprövning av taxeringen och rätta uppgifterna. Men tänk också på att taxeringsvärdet kan ha höjts även om du inte gjort några förändringar på din fastighet eller tillägg i din deklaration, eftersom prisnivån på fastigheter har ökat under perioden 2014-2016.

Veronica Nensén

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27