Du har väl inte missat de nya friskvårdsreglerna?

Många är de gånger vi har hört att träning i form av golf, ridning och pass med personlig tränare är strängt förbjudet att erbjuda eller utnyttja som skattefri friskvårdsförmån. Tillsammans med tydliga riktlinjer om beloppsgränser kom dock tidigare i år den efterlängtade nyheten att detta är ett minne blott. Dessutom klargjordes att arbetsgivaren kan erbjuda tillträde till gym – på arbetsplatsen eller någon annanstans – och samtidigt lämna friskvårdsbidrag till de anställda.

Bakgrunden till de nya reglerna är det förhandsbesked som Högsta förvaltningsdomstolen i början av året fastställde, där slutsatsen blev att golf i den form som hade beskrivits för domstolen ansågs kunna utgöra skattefri friskvård. Detta förhandsbesked har föranlett Skatteverket att komma med ett nytt ställningstagande som innebär att betydligt fler typer av aktiviteter omfattas av skattefriheten, med beaktande av vissa beloppsgränser. För att vara skattefri ska friskvården som arbetsgivaren erbjuder de anställda fortfarande vara av enklare slag och mindre värde, men synen på vad detta innebär har förändrats. I korthet innebär de nya reglerna följande:

  • Friskvårdsbidrag kan lämnas till de anställda om max 5 000 kr per år vilket numera anses vara mindre värde, även om totalkostnaden för de aktiviteter som den anställde väljer att utöva är högre än så. Den del som överstiger 5 000 kr kan betalas av den anställde själv, eller av arbetsgivaren – vilket i sådana fall innebär att den överstigande delen ska förmånsbeskattas.
  • Att friskvården ska vara av enklare slag innebär fortfarande att aktiviteter som kräver dyr utrustning, såsom motorsport och fallskärmshoppning, inte omfattas av skattefriheten. Vidare innebär ”enklare slag” att när bidraget används för enstaka behandlingar eller aktiviteter får dessa inte kosta mer än 1 000 kr per tillfälle. Om arbetsgivaren betalar en sådan aktivitet åt en anställd ska hela beloppet beskattas.
  • Det är också möjligt för arbetsgivaren att kombinera friskvårdsbidraget om max 5 000 kr per år med en så kallad naturaförmån. En naturaförmån innebär i detta sammanhang enklare slag av motion eller friskvård som är tillgänglig för alla anställda och som tillhandahålls på arbetsplatsen, i annan lokal som arbetsgivaren helt eller delvis disponerar, eller i lokal enligt abonnemang. Arbetsgivaren kan exempelvis välja att erbjuda alla anställda gymkort på ett visst angivet gym för vilket arbetsgivaren betalar direkt till innehavaren av gymanläggningen.

Är det fortfarande någonting som är oklart? Läs exemplen i ställningstagandet, eller ta en titt i de uppdaterade listorna över godkända och icke godkända aktiviteter – där den förstnämnda nu är betydligt mer omfattande än tidigare. Kanske omfattas ditt fritidsintresse numera av skattefriheten? Se bara till att inte missa de viktiga förutsättningarna att erbjudandet om friskvård måste rikta sig till alla anställda oavsett anställningsvillkor, och inte får avse hyra eller inköp av utrustning.

Lina Persson

Läs också uppföljarna:
Nya bud gällande friskvårdsbidraget (2018-12-11)
Friskvårdsbidraget tillbaka på ruta ett (2019-06-26)
Nytt inlägg i friskvårdsföljetongen (2019-09-19)

 

Kontakt
Lina Persson
073-204 74 01