Dags att se över sin lön! 2017 närmar sig sitt slut

Nu när året snabbt närmar sig slutet är det dags för dig som är ägare av s.k. kvalificerade aktier i fåmansföretag att kontrollera att du tagit ut eller kommer att ta ut tillräckligt hög kontant lön under år 2017 för att ha möjlighet att räkna på det s.k. löneunderlaget för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst.

Vi brukar varje år i december påminna om denna viktiga kontroll för att den som berörs av dessa regler ej ska gå miste om denna möjlighet att kunna tillgodoräkna sig ett större belopp till lågbeskattad utdelning eller eventuell kapitalvinst.

Vad gäller uttagskravet uppgår det till 369 000 kr + 5 procent av den totala lönesumman i bolaget. Oavsett lönerna i bolaget eller koncernen så räcker det om delägaren eller närstående under 2017 tagit ut en lön som uppgår till 590 400 kr.

Vid kontanta löner i företaget överstigande 4 428 000 kr under kalenderåret 2017 bör således delägaren ta ut en kontant lön om minst 590 400 kr.

Efter många turer med nya 3:12-regler som kritiserats från en mängd olika håll, inte minns från Allianspartierna, valde Regeringen slutligen att dra tillbaka det förslag som man tagit fram. En av försämringarna, som alltså inte blir av just nu, gällde hur stort s.k. lönebaserat utrymme en delägare får beräkna utifrån löner i företaget. Förslaget innebar för de flesta en försämring. Vad som nu kommer att hända med 3:12-förslaget är skrivet i stjärnorna men skulle Socialdemokraterna få en starkare ställning i en ny Regering efter valet 2018 är det inte otänkbart att förslaget plockas fram och återigen läggs upp på bordet. Finns inte möjlighet att besluta om en utdelning under 2018 rullas det lågbeskattade utdelningsutrymmet fram och kan användas för framtida utdelningar som då kommer beskattas i kapital. Därför kan det vara bra att verkligen kontrollera sina siffror och förhållanden för att inte missa att ha möjlighet att tillgodoräkna sig maximalt underlag för lågbeskattad utdelning.

Kontakta gärna mig för frågor kring din situation.

Daniel Lechtman 

Kontakt
Daniel Lechtman
070-770 77 67