November 2017

 • 2017-11-23 9:25 Individbeskattning

  Arbetstillstånd krävs vid utbetalning av lön och förmåner

  För att anställda från länder utanför EES-området och Schweiz ska kunna arbeta i Sverige krävs normalt ett arbetstillstånd. I ett nytt ställningstagande framgår att Skatteverket från och med nu avser avslå ansökningar om A och SINK-skatt om den sökande saknar arbetstillstånd i Sverige. Eftersom individen inte får arbeta i Sverige anser Skatteverket att individen inte heller har någon laglig rätt att ha inkomster från Sverige. Skatteverket menar att ett beslut om A eller SINK-skatt felaktigt kan uppfattas som att en individ har rätt att arbeta i Sverige även när arbetstillstånd saknas.

 • 2017-11-22 13:02 Moms och tull

  Avdrag medges för ingående moms på kostnader hänförliga till incitamentsprogram avseende dotterbolag

  Kammarrätten i Stockholm slår fast att ingående moms på konsultkostnader hänförliga till incitamentsprogram som omfattar personal i dotterbolag utgör allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet

 • 2017-11-15 13:59 Individbeskattning

  News in Swedish budget bill 2018 and case law affecting individual taxation

  On 20 September 2017, the Swedish government submitted its 2018 budget bill to the Swedish Parliament. The budget bill contains the government’s proposal for the 2018 national budget including proposal to certain tax legislations.

 • 2017-11-03 16:56 Företagsbeskattning

  Förslag till amerikansk skattereform

  Företrädare för Republikanska partiet presenterade den 1 november ett förslag till amerikansk skattereform. Förslaget kommer att uppdateras efter kommentarer från Representanthuset respektive Senaten. Det är i dagsläget ännu inte klart om och när förslaget kommer att träda i kraft.

1

Filtrera på önskad månad

Filtrera på önskad kategori