Klimatkompensation momspliktigt trots gåva inkomstskattemässigt

I ett förhandsbesked har ersättning för klimatkompensation bedömts utgöra ersättning för en momspliktig tjänst trots att en motsvarande ersättning har bedömts som gåva i inkomstskattehänseende.

En stiftelse som bedriver biståndsarbete och planterar träd i ett antal länder ansökte om förhandbesked hos Skatterättsnämnden om sin momshantering. Finansieringen av planteringen sker genom ersättning från företag som erhåller en klimatkompensation. Genom trädplanteringen kompenserar företagen för sina utsläpp av växthusgaser. Företagen ingår samarbetsavtal med stiftelsen och baserat på företagens utsläppsnivå fastställs hur stor ersättning för klimatkompensation som ska betalas av företaget. Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i HFD 2014 ref. 62 bedömt en liknande fråga ur ett inkomstskatteperspektiv och då ansett att ersättningen är en gåva inkomstskattemässigt, dvs. ej avdragsgillt vid inkomstbeskattningen.

Skatterättsnämnden anser att stiftelsens klimatkompensation innebär att man tillhandahåller en momspliktig tjänst i form av bindning av koldioxid mot ersättning. Det har därmed funnits ett ömsesidigt förpliktigande rättsförhållande mellan stiftelsen och deras företagskunder. Tjänsten är momspliktig och det saknar betydelse att företagskundernas ersättning för klimatkompensation inkomstskattemässigt ses som en gåva enligt gällande rättspraxis.

Kommentar 

Förhandsbeskedet är intressant då HFD uttalat att liknande ersättning inte innebär att någon direkt motprestation kommer det köpande företaget till godo. Ersättning som utgör en gåva inkomstskattemässigt bedöms ofta som en icke momspliktig transaktion. Enligt nämndens bedömning kan dock saknaden av en motprestation ur ett inkomstskatteperspektiv ändå innebära att det finns en motprestation ur ett momsperspektiv. Det går således inte att generellt förlita sig på bedömning av ersättning och motprestation ur ett inkomstskatteperspektiv när man ska avgöra momskonsekvenser.

Förhandsbeskedet har överklagats och det återstår att se hur HFD bedömer frågan.

Alexander Löfgren

Uppföljande artikel 2018-09-12: Klimatkompensation åter på tapeten

 

Kontakt
Alexander Löfgren
076-137 74 11