Tillämpning av frihandelsavtalet CETA mellan EU och Kanada

Under sommaren meddelade EU-kommissionen och Kanadas premiärminister Justin Trudeau att frihandelsavtalet CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) mellan EU och Kanada provisoriskt ska börja tillämpas den 21 september 2017. Utöver att underlätta handeln generellt sett mellan de två parterna så syftar CETA till att bland annat avskaffa 99 % av alla tullar mellan EU och Kanada de kommande åren.

För att utnyttja de förmånliga handelsreglerna i CETA måste bolag styrka ursprunget av de varor som de exporterar. Endast varor med ursprung i EU och Kanada kommer att omfattas av CETA. I samband med ikraftträdandet av nya tullkodex 1 maj 2016 infördes REX-systemet för registrerade exportörer. Detta medför att det på sikt inte kommer vara möjligt att nyttja de ursprungsintyg som idag används och bolag som avser att exportera varor till Kanada med ett värde som överstiger 6 000 € måste ansöka om att bli registrerade exportörer hos Tullverket. När en ansökan till registrerad exportör beviljats av Tullverket tilldelas bolaget ett Rex-nummer som ska användas vid upprättandet av ursprungsdeklarationer. Alla Rex-nummer samlas i en gemensam databas över registrerade exportörer som administreras av EU-kommissionen. Bolag behöver bara skicka in ansökan en gång, men måste upprätta ursprungsdeklarationer för varje export (dock finns det undantag till detta). En ansökan om att bli registrerad exportör ska skickas in till tullmyndigheten i den EU-medlemsstat där bolaget har sitt huvudkontor eller är etablerad. De bolag som för närvarande innehar tillstånd till godkänd exportör har dock möjlighet att använda det tillståndet vid export till Kanada under en övergångsperiod fram till 31 december 2017. Bolagen måste därefter tillämpa Rex-systemet istället.

Förutom att Rex-systemet kommer att tillämpas vid handel mellan EU och Kanada under CETA, har REX-sytemet redan nu börjat användas för handel med GSP-länder. Tillsvidare kommer Rex-systemet och nuvarande ursprungsintyg för GSP-länder fungera parallellt, men i juni 2020 ska GSP-certifikat form A helt ersättas av ursprungsdeklarationen som används i Rex-systemet.

EY rekommenderar bolag som bedriver mycket internationell handel att ansöka om att bli registrerade exportörer. Utöver möjligheten att exportera varor under CETA och GSP så kommer Rex-systemet i framtiden även användas i vissa kommande frihandelsavtal. Av den anledningen är det klokt att ha det korrekta tillståndet på plats för att undvika administrativt arbete i framtiden. Då det är möjligt att ansöka om att bli registrerad exportör redan innan CETA börjar tillämpas rekommenderar EY att bolag som ska exportera varor till Kanada skickar in en ansökan till registrerad exportör så fort det finns möjlighet. Eftersom ansökan skickas in elektroniskt via Tullverkets hemsida måste bolag också ha tillgång till Tullverkets webtjänster.

För mer information gällande CETA, Rex-systemet, hjälp med att erhålla tillstånd eller tillgång till Tullverkets webtjänster, vänligen kontakta Zoran Dimoski i EY:s Global Trade team.

Klara Kvarnung och Zoran Dimoski

 

Kontakt
Klara Kvarnung
070-546 77 28

Zoran Dimoski
070-509 74 44