HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall

Vi har i tidigare artikel på Skattenätet informerat om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där styrelsearvode bedömdes utgöra inkomst av tjänst.

Arvodet kunde därmed inte faktureras från eget bolag – se här.

Förhandsbeskedet överklagades och i dag har HFD meddelat dom. HFD gör samma bedömning som majoriteten i Skatterättsnämnden, vilken säger att den ändring som gjordes i inkomstskattelagen under 2009 inte förändrade det faktum att styrelsearvoden normalt sett är att betrakta som inkomst av tjänst. 

Vi förväntar oss att Skatteverket snarast kommer ut med ett nytt ställningstagande med anledning av domen.

Helena Robertson och Sara Andersson

Kontakt
Helena Robertsson 
Tfn 070-648 94 65

 

Kontakt
Sara Andersson
Tfn 073-364 85 14