HFD underkänner styrelseuppdrag i eget bolag i de flesta fall

Vi har i tidigare artikel på Skattenätet informerat om ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där styrelsearvode bedömdes utgöra inkomst av tjänst.

Arvodet kunde därmed inte faktureras från eget bolag.

Förhandsbeskedet överklagades och i dag har HFD meddelat dom (mål nr 278-17). HFD gör samma bedömning som majoriteten i Skatterättsnämnden, vilken säger att den ändring som gjordes i inkomstskattelagen under 2009 inte förändrade det faktum att styrelsearvoden normalt sett är att betrakta som inkomst av tjänst. 

Vi förväntar oss att Skatteverket snarast kommer ut med ett nytt ställningstagande med anledning av domen.

Helena Robertsson och Sara Andersson

Läs våra andra artiklar:
Ytterst oenigt om beskattning av styrelsearvoden (2019-12-16)
Styrelsearvoden ska prövas på nytt (2019-06-11)
Beskattning av styrelsearvoden som tjänst – nya övergångsregler (2017-10-23)
Skatteverket ger ut ny rättslig vägledning kring styrelsearvoden (2017-06-30)
Styrelseuppdrag via eget bolag underkänns (2017-01-20)

 

Kontakt
Helena Robertsson 
070-648 94 65

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14