2017-04-11 16:10 Företagsbeskattning

Paketeringsutredningen på remiss

Den 10 april meddelade regeringen att de skickar utredningen om ändrade skatteregler för fastighetsbranschen (Paketeringsutredningen) på remiss.

Remissvaren ska kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2017. Finansdepartementet uttalade den 5 april att de skulle titta närmare på förslaget och dess effekter innan förslaget skickades ut på remiss. Detta b.la. för att undvika att en eventuell lagändring bromsar in bostadsbyggandet. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att förslaget bara 5 dagar senare skickas ut på remiss. 

Skriven av Skriven av Sara Jacobsson (ansvarig), Thomas Bergman och Kristian Hamberg.

Nedan framgår utsedda remissinstanser:

Remiss av SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

Kontakta oss

Sara Jacobsson (ansvarig) 
tfn. + 46 72 236 33 82

Thomas Bergman 
tfn. +46 72 717 97 11

Kristian Hamberg
tfn. +46 73 027 22 47