Paketeringsutredningen på remiss

Den 10 april meddelade regeringen att de skickar utredningen om ändrade skatteregler för fastighetsbranschen (Paketeringsutredningen) på remiss.

Remissvaren ska kommit in till Finansdepartementet senast den 14 augusti 2017. Finansdepartementet uttalade den 5 april att de skulle titta närmare på förslaget och dess effekter innan förslaget skickades ut på remiss. Detta b.la. för att undvika att en eventuell lagändring bromsar in bostadsbyggandet. Mot denna bakgrund är det uppseendeväckande att förslaget bara fem dagar senare skickas ut på remiss. 

Thomas Bergman

Nedan framgår utsedda remissinstanser:

Remiss av SOU 2017:27 Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet

 

Kontakt
Thomas Bergman
072-717 97 11