Lagrådsremiss om personaloptioner imorgon

Enligt pressmeddelande från Finansdepartementet kommer Regeringen lägga fram en lagrådsremiss om beskattning av kvalificerade personaloptioner under tisdagen. Lagrådsremissen kommer enligt uppgift att i stor utsträckning följa det förslag om kvalificerade personaloptioner som presenterades i Incitamentsutredningen (SOU 2016:23).

Reglerna om kvalificerade personaloptioner kommer att omfatta företag med upp till 50 anställda och arbetande delägare samt en nettoomsättning eller balansomslutning på högst 80 miljoner kronor som inte bedrivit verksamhet i mer än tio år. Enligt förslaget ska kvalificerade personaloptioner beskattas som inkomst av kapital för de anställda istället för som idag som inkomst av tjänst. Av pressmeddelandet framgår inte hur dessa regler förhåller sig till det så kallade 3:12-reglerna. Enligt utredningens förslag skulle 3:12-reglerna tillämpas på andelar som förvärvats genom kvalificerade personaloptioner och om även Regeringens förslag är utformat på det sättet kan en del av vinsten beskattas i inkomstslaget tjänst i enlighet 3:12-reglerna.

Utöver kravet på företaget som angivits ovan krävs även att personaloptionerna uppfyller vissa kriterier som kommer framgå av lagförslaget. Av pressmeddelandet framgår att existerande delägare kommer att kunna erhålla personaloptioner samt att det kommer att krävas att den som erhåller personaloptioner ska vara anställd, arbeta och få lön.

Under förutsättning att EU-kommissionen godkänner förslaget, kan det träda i kraft redan den 1 januari 2018.

Per Stenbeck
072-500 98 73