Statslåneräntan per den 30 nov 2016

Riksgäldskontoret fastställde igår statslåneräntan per den 30 november 2016 till 0,27 procent.

Statslåneräntan (SLR) används som bekant i en mängd olika skattesammanhang exempelvis:

  • Årets gränsbelopp 2016 i fåmansföretag, SLR + 9 procentenheter = 9,27 procent.
  • Uppräknat, sparat gränsbelopp 2016 i fåmansföretag, SLR + 3 procentenheter = 3,27 procent.
  • Den ränterelaterade delen vid beräkning av bilförmån, 75 procent av SLR = 0,2025 procent
  • Beräkning av schablonintäkt på avsatta periodiseringsfonder, 72 procent av SLR = 0,1944 procent.
  • Beräkning av schablonskatt/avkastningsskatt på investeringsparkonto/kapitalförsäkring, 30% av SLR 30/11 året före beskattningsåret + o,75%-enheter. Här har dock regeringen fr.o.m. 1/1-2016 bestämt att lägsta räntenivå att räkna skatten på är 1,25% varför dessa skatter för 2017 blir 30% av 1,25%, d.v.s. 0,38% avrundat uppåt. För 2016 låg dessa skatter på 0,42%. Således en något lägre beskattning på det beloppsmässiga underlaget i respektive sparform nästa år än vad fallet är för innevarande beskattningsår. 
         
    Magnus Wickström