Vinsttak 7 procent plus SLR

Välfärdsutredningen har i dag presenterat diverse förslag. Nedan sammanfattas det viktigaste i utredningens betänkande.

  • I utredningen föreslås en vinstbegränsning på 7 procent plus statslåneräntan (SLR) beräknat på investerat kapital så kallat operativt kapital.
  • Vinster utöver taket ska återinvesteras i verksamheten.
  • Välfärdsbolag som finansieras av offentliga medel ska bedrivas i separata juridiska personer.
  • Dessa juridiska personer ska inte ha möjlighet att bedriva annan verksamhet.
  • Skolinspektionen och IVO föreslås ha ansvar för tillståndsprövning och tillsyn.
  • Överträdelser ska sanktioneras genom sanktionsavgifter.

Enligt uppgifter från svt.se vill civilminister Ardalan Shekarabi inte nu ta ställning till om regeringen ska lägga just utredningens förslag på riksdagens bord. Shekarabi hänvisar till att förslaget först ska studeras och remissbehandlas och även diskuteras med Allianspartierna och Vänsterpartiet. Regeringen siktar på att lägga fram en proposition under 2017.

Läs utredningens betänkande här

David Sjöstrand och Veronica Nensén

 

Kontakt
Veronica Nensén
073-023 29 27

David Sjöstrand
072-530 22 59