3:12-utredningen har kommit!

Alldeles nyss släpptes den så kallade 3:12-utredningen som påverkar alla fåmansföretagare. Utredningen har pågått sedan mars 2014. Från början var utredningsuppdraget begränsat till att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag och då särskilt den skillnad som uppkommer vid ägarskiften inom familjen jämfört med ett externt ägarskifte. I januari 2015 utvidgades uppdraget till en mer omfattande översyn av 3:12-regelverket i syfte att, som det angavs i uppdraget, ”begränsa skattemässig inkomstomvandling” för delägare i fåmansföretag.

I korthet föreslås följande förändringar:

  • Det lönebaserade utrymmet beräknas enligt en trappa med tre skikt och beräkningen individualiseras genom att delägarens lönebaserade utrymme kopplas till dennes egna löneuttag.
  • Löneuttagskravet höjs till åtta inkomstbasbelopp med tillägg av fem procent av delägarens löneunderlag. Löneuttagskravet maximeras till 15 inkomstbasbelopp.
  • Kravet på ett ägande om 4% av kapitalet för att få beräkna lönebaserat utrymme slopas.
  • Den särskilda skattemässiga definitionen av dotterbolag slopas.
  • Schablonbeloppet i förenklingsregeln sänks från 2,75 inkomstbasbelopp till 1,75 inkomstbasbelopp.
  • Om förenklingsregeln används i ett företag får gränsbelopp inte beräknas för andelar i andra företag. Som delägare i flera företag får man antingen använda huvudregeln i alla företag eller använda förenklingsregeln i ett av företagen och avstå från att beräkna årets gränsbelopp i övriga företag.
  • Ett gemensamt takbelopp för beskattning i inkomstslaget tjänst för utdelningar och kapitalvinster. Takbeloppet sätts till 100 inkomstbasbelopp.
  • Ingen begränsning av sparat utdelningsutrymme.
  • Skattesatsen föreslås höjas från 20% till 25% inom gränsbeloppet. Vidare föreslås skatten sänkas från 30% till 25% på utdelning/kapitalvinster som överstiger takbeloppet för tjänstebeskattning.
  • Vad avser generationsskiften föreslås en särskild undantagsregel som innebär att ägarskiften inom familjen behandlas på samma sätt som ett externt ägarskifte.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018.

Vi återkommer inom kort med en ytterligare artikel i Skattenätet med en mer detaljerad beskrivning av förslaget.

Sara Andersson

 

Kontakt
Sara Andersson
073-364 85 14