3:12-utredningen – Hur påverkas Du ?

Utredningen ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 november 2016 och resultatet kan komma att bli den största förändringen av 3:12-reglerna sedan 2005. De s.k. 3:12-reglerna har en mycket stor betydelse för skattesituationen för Sveriges entreprenörer och påverkar därför inte bara entreprenörerna utan också i stor utsträckning hela det svenska näringslivet.

Vid vårt frukostseminarium den 9 november kommer vi att presentera utredningens förslag och kommentera hur förslaget kan komma att påverka i olika situationer.