Three important tax developments for boards

EY har tagit fram en kort översikt av tre skattespörsmål som är i dagens blickfång.

Företagsledningar måste i dagens situation, med omfattande förändrade skatteregler på gång och med beaktande av den allmänna opinionen i nationell och internationell media, vara väl bekanta med de frågor som är i fokus för detta. Här är en kort skrift som EY tagit fram som översiktligt lyfter fram tre aktuella ämnen.

Läs skrivelsen här: Three important tax developments for boards