Tjänsteleverantörsutredningens förslag presenterade

Den 7 maj 2015 beslutade regeringen om att tillsätta en särskild utredare för att utreda förutsättningarna för utläggning av vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd till en extern tjänsteleverantör i utlandet. I december 2015 kom sedan ett tilläggsdirektiv för att utreda behovet av och förutsättningarna för en förändrad hantering av uppehållstillståndskort. Utredningen har den 16 maj överlämnat betänkande till regeringen. Sammanfattningsvis ansågs det att vissa förvaltningsuppgifter i ärenden om uppehålls- och arbetstillstånd kunde läggas ut på externa aktörer.

De uppgifter som ansågs lämpliga var:

  • Tillhandahålla allmän information
  • Ta emot ansökningar, ansökningsavgifter och handlingar
  • Kontrollera de sökandes identitet
  • Ta biometrisk data och prover för DNA-analys
  • Förmedla begäran om kompletteringar
  • Lämna ut handlingar och beslut

Det föreslås också att bestämmelsen om nationell visering ändras på så sätt att en person som har fått ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier eller arbete kan få en nationell visering beviljad i väntan på att hans eller hennes uppehållstillståndskort utfärdas.

Utredaren bedömde också att en utläggning av delar av verksamheten i huvudsak skulle få positiv inverkan på kvalité och service. För att kunna genomföra reformen krävs att riksdagen antar förslaget med en kvalificerad majoritet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakta gärna EYs immigrationsexperter om ni har frågor gällande svensk immigrationslagstiftning.

Matilda Juntti och Linda Ingsberg